Elektronické výpisy


Výpisy z účtov zašleme elektronicky:

 • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy
  z bežných a úverových účtov
 • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva
  (Internetbanking George, na mail)

Elektronické výpisy


Výpisy z účtov zašleme elektronicky:

 • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy z bežných a úverových účtov
 • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva (Internetbanking George, na mail)

Formáty elektronických výpisov podľa elektronickej služby:

 • Business24 (PDF, SEPA XML, MT940),
 • Internetbanking/George (PDF, SEPA XML, MT940),
 • e-mail (PDF, SEPA XML, MT940),
 • MultiCash (PDF, SEPA XML, MT940),
 • SWIFT (MT940).

Manažment elektronických výpisov:

 • Business24 – zadanie nového predpisu elektronického výpisu do služby Business24 alebo mailom, prehľad predpisov výpisov, zmeny v predpise výpisu užívateľom, ktorý predpis výpisu zriadil,
 • Internetbanking George – zadanie nového výpisu, aktivácia e-mailových notifikácií a prehľad zaslaných výpisov,
 • MultiCash, SWIFT – pre zriadenie, prípadne zmenu výpisov kontaktujte svojho poradcu.

Elektronický výpis vo formáte PDF je obsahovo zhodný s papierovým výpisom doručovaným poštou. S požiadavkou o zrušenie papierového výpisu sa kedykoľvek obráťte na svojho poradcu.