Reverzný faktoring


Nová digitalizovaná služba Slovenskej sporiteľne, ktorá prináša množstvo výhod obchodným partnerom v rámci ich odberateľsko dodávateľských vzťahov

Výhody reverzného faktoringu

Zlepšuje likviditu a cashflow

Zlepšuje likviditu a cashflow dodávateľa aj odberateľa. Pozitívne vplýva na ich pracovný kapitál a obchodné vzťahy.

Stabilizuje dodávateľský reťazec

Odberateľ zabezpečí financovanie pre svojho dodávateľa. Dodávateľ získa výhodné podmienky financovania faktúr.

Financovanie prebieha digitálne

Odsúhlasené a potvrdené faktúry odberateľom sú zasielané do banky formou elektronického súboru cez kanál Business 24.

Výhody reverzného faktoringu

Ako funguje reverzný faktoring

Používajte webovú aplikáciu eFaktoring

Webová aplikácia eFaktoring vám umožní prístup k informáciám o schválených limitoch, postúpených pohľadávkach a o ich úhrade.

Informačné centrum

Súvisiace produkty: Faktoring | Forfaiting | Financovanie kontraktov