Faktoring


Rýchly a jednoduchý spôsob, ako uvoľniť hotovosť
viazanú v neuhradených faktúrach vašich zákazníkov

Faktoring


Rýchly a jednoduchý spôsob, ako uvoľniť hotovosť viazanú v neuhradených faktúrach vašich zákazníkov

Dodávate s odloženou splatnosťou? Potrebujete financie, ale nechcete si vziať úver?

Typický záujemca o faktoring je spoločnosť, ktorá pravidelne generuje obchodné faktúry a môže benefitovať z výrazného skrátenia lehoty ich splatnosti. Faktoring vám poskytne hotovosť, ktorú potrebujete na financovanie rastu.

Výhody faktoringu

Premeňte vaše pohľadávky na hotovosť

Postúpte vaše obchodné pohľadávky na banku a získajte peňažné prostriedky pred lehotou splatnosti faktúr.

Presuňte platobné riziko vašich odberateľov na banku

Banka prevezme riziko platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle na seba.

Zabezpečte dynamický rast vašej spoločnosti

Faktoring predstavuje modernú a flexibilnú formu financovania spoločnosti.

Výhody faktoringu

Faktoringová kalkulačka

Spoznajte pozitívny efekt Faktoringu na vašu súvahu a hlavné finančné ukazovatele.

Informácie o portfóliu pohľadávok

Informácie v súvahe

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Prosím, berte na vedomie, že tento výpočet bol spravený na základe vami poskytnutých informácií, má informatívny charakter a slúži ako základná orientácia. Vypočítané hodnoty sú len približné. Údaje boli vytvorené s čo najväčšou presnosťou, ale nepredstavujú záväznú ponuku.

Dopad na súvahu

Dodatočná likvidita

+ {{liquidity}} EUR

Vplyv na kľúčové ukazovatele

Používajte webovú aplikáciu eFaktoring

Webová aplikácia eFaktoring vám umožní prístup k informáciám o schválených limitoch, postúpených pohľadávkach a o ich úhrade.

Informačné centrum