Faktoring


Rýchly a jednoduchý spôsob, ako uvoľniť hotovosť
viazanú v neuhradených faktúrach vašich zákazníkov

Faktoring


Rýchly a jednoduchý spôsob,
ako uvoľniť hotovosť viazanú
v neuhradených faktúrach
vašich zákazníkov

Výhody faktoringu

Premeňte vaše pohľadávky na hotovosť

Postúpte vaše obchodné pohľadávky na banku a získajte peňažné prostriedky pred lehotou splatnosti faktúr.

Presuňte platobné riziko vašich odberateľov na banku

Banka prevezme riziko platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle na seba.

Zabezpečte dynamický rast vašej spoločnosti

Faktoring predstavuje modernú a flexibilnú formu financovania spoločnosti.

Výhody faktoringu


Adrián Stolár
Heneken

Ako obchodník a zároveň firma disponujúca tromi výrobnými závodmi potrebujeme flexibilné riešenia šité na mieru. V rámci faktoringu nám vyhovuje online prístup a promptné nahrávanie postúpení, celkový aj detailný prehľad, no predovšetkým rýchlosť spracovania a elektronické nahrávanie do online bankingu.
 

Faktoringová kalkulačka

Spoznajte pozitívny efekt Faktoringu na vašu súvahu
a hlavné finančné ukazovatele (pre klientov s obratom nad 500 000 eur).

Informácie o portfóliu pohľadávok

Informácie v súvahe

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Prosím, berte na vedomie, že tento výpočet bol spravený na základe vami poskytnutých informácií, má informatívny charakter a slúži ako základná orientácia. Vypočítané hodnoty sú len približné. Údaje boli vytvorené s čo najväčšou presnosťou, ale nepredstavujú záväznú ponuku.

Dopad na súvahu

Dodatočná likvidita

+ {{liquidity}} EUR

Vplyv na kľúčové ukazovatele

Používajte webovú aplikáciu eFaktoring

Webová aplikácia eFaktoring vám umožní prístup k informáciám o schválených limitoch, postúpených pohľadávkach a o ich úhrade.

Potrebujete poradiť?

Neváhajte ma kontaktovať. Veľmi rada vám pomôžem zodpovedať vaše otázky o produktoch na financovanie pohľadávok.

Alena Čičmancová

Alena Čičmancová

vedúca tímu
financovania pohľadávok

Nechajte nám vaše údaje, zavoláme vám späť.

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.
Viac informácií o spracovaní osobných údajov.

Pozrite si rozhovor o faktoringu

Informačné centrum