Financovanie kontraktov

Zvyšuje vašu konkurenciu na trhu doma aj v zahraničí.

Výhody Financovania kontraktov

Financovanie kontraktov zvyšuje vašu konkurenciu na trhu doma aj v zahraničí. Na základe vášho obchodného kontraktu s odberateľom prefinancujeme celý obchodný cyklus od nákupu materiálu a subdodávok až po výrobu a postaráme sa o zinkasovanie platby od odberateľa:

 • získanie prostriedkov na financovanie väčších zákaziek,
 • účelové prefinancovanie nákladov súvisiacich s kontraktom,
 • monitoring domáceho aj zahraničného odberateľa, aj celého obchodného prípadu,
 • prevzatie platobného rizika bankou pri kombinácii úveru a odkúpenia pohľadávky.

Popis Financovania kontraktu:

 • ide o účelové financovanie obchodného kontraktu medzi vami ako dodávateľom a odberateľom – domácou alebo zahraničnou spoločnosťou,
 • úverom financujete nákup, výrobu a pohľadávky voči odberateľovi,
 • úver je splatený z prijatej platby od odberateľa,
 • výška financovania závisí od nákladov kontraktu a cash-flow,
 • financovanie je zvyčajne až do výšky 80 % ceny kontraktu,
 • účelovosť čerpania sa dokladuje predložením dodávateľských faktúr,
 • vznik pohľadávky z kontraktu dokladujete predložením odberateľských faktúr a ich úhradou na špeciálny účet.

Súvisiace produkty