Odkup pohľadávok – Forfaiting


  • odkúpenie krátkodobých aj dlhodobých pohľadávok bankou pred lehotou ich splatnosti
  • riziko nezaplatenia pohľadávky preberá banka
  • poskytnutím dodávateľskeho úveru odberateľom sa zvyšuje vaša konkurencieschopnosť
  • peňažné prostriedky vám poskytneme až do výšky 100 % hodnoty pohľadávky

Odkup pohľadávok – Forfaiting

  • odkúpenie krátkodobých aj dlhodobých pohľadávok bankou pred lehotou ich splatnosti
  • peňažné prostriedky vám poskytneme až do výšky 100 % hodnoty pohľadávky

Výhody a služby odkupu pohľadávok

Odkúpenie dlhodobej pohľadávky/základná schéma