Účet Komunal Plus


Komunálny účet s benefitmi:

 • všetky prichádzajúce platby bez poplatku
 • 30 elektronických úhrad v eurách v rámci SR a do ostatných krajín SEPA
 • 2 embosované platobné karty

Výhody účtu Komunal Plus

 • váš účet využívate v kombinácii s ďalšími bankovými službami,
 • šetríte na poplatkoch,
 • v cene Účtu Komunal Plus získate tieto služby:
  • 30 elektronických platieb v eurách v rámci SR a do ostatných krajín SEPA,
  • neobmedzený počet bezhotovostných vkladov,
  • neobmedzený počet vykonaných trvalých platobných príkazov a inkás na strane platiteľa,
  • neobmedzený počet platieb platobnou kartou za tovary a služby,
  • neobmedzený počet výberov z našich bankomatov a bankomatov skupiny ERSTE,
  • založenie, zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov a Súhlasov s inkasom cez elektronické bankovníctvo,
  • Business24, Internetbanking George a mobilné aplikácie,
  • elektronické výpisy a e-mailová notifikácia,
 • 2 embosované debetné platobné karty VISA Business,
 • ďalšie zľavy na poplatkoch:
  • 50 % – spracovanie úhradovej položky prostredníctvom File Transferu vybraných elektronických služieb,
  • 50 % – poskytovanie služby MultiCash,
  • 50 % – inštalácia programového vybavenia služby MultiCash alebo vydanie jedného elektronického osobného kľúča (EOK),
 • pre zriadenie účtu potrebujete:
  • dokumenty preukazujúce existenciu právnickej osoby a oprávnenie konať v jej mene,
  • doklad totožnosti.
 • váš účet využívate v kombinácii s ďalšími bankovými službami,
 • šetríte na poplatkoch,
 • v cene Účtu Komunal Plus získate tieto služby:
  • 30 elektronických platieb v eurách v rámci SR a do ostatných krajín SEPA,
  • neobmedzený počet bezhotovostných vkladov,
  • neobmedzený počet vykonaných trvalých platobných príkazov a inkás na strane platiteľa,
  • neobmedzený počet platieb platobnou kartou za tovary a služby,
  • neobmedzený počet výberov z našich bankomatov a bankomatov skupiny ERSTE,
  • založenie, zmena alebo zrušenie neobmedzeného počtu trvalých príkazov a Súhlasov s inkasom cez elektronické bankovníctvo,
  • Business24, Internetbanking George a mobilné aplikácie,
  • elektronické výpisy a e-mailová notifikácia,
 • 2 embosované debetné platobné karty VISA Business,
 • ďalšie zľavy na poplatkoch:
  • 50 % – spracovanie úhradovej položky prostredníctvom File Transferu vybraných elektronických služieb,
  • 50 % – poskytovanie služby MultiCash,
  • 50 % – inštalácia programového vybavenia služby MultiCash alebo vydanie jedného elektronického osobného kľúča (EOK),
 • pre zriadenie účtu potrebujete:
  • dokumenty preukazujúce existenciu právnickej osoby a oprávnenie konať v jej mene,
  • doklad totožnosti.

Súvisiace produkty