Program pre neziskové organizácie


Získajte financovanie formou úverov a bankových záruk
pre mimovládne neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky.

 • pomôžeme vám zistiť, či je pre vás vhodné financovanie formou bankového úveru
 • pomôžeme vám preklenúť obdobia refundácie grantov alebo získania dotácií
 • ponúkame vám tiež finančné konzultácie a vzdelávanie

Program pre neziskové organizácie


Získajte financovanie formou úverov a bankových záruk pre mimovládne neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky.

 • pomôžeme vám zistiť, či je pre vás vhodné financovanie formou bankového úveru
 • pomôžeme vám preklenúť obdobia refundácie grantov alebo získania dotácií
 • ponúkame vám tiež finančné konzultácie a vzdelávanie

Komu pomáhame

Program pre neziskové organizácie poskytuje pomoc a podporu organizáciám, ktoré majú pozitívny sociálny dopad na spoločnosť – napr. sa venujú práci s marginalizovanými skupinami, znižovaniu chudoby (vrátane zvyšovania zamestnanosti a zamestnateľnosti), vzdelávaniu, poskytovaniu zdravotných a sociálnych služieb, komunitným službám a iným verejnoprospešným cieľom. Ide o právne formy:

 • nadácie a neinvestičné fondy,
 • občianske združenia, spolky a kluby,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • cirkevné a súkromné školy, cirkevné a súkromné sociálne alebo školské zariadenia,
 • cirkevné organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • a subjekty sociálnej ekonomiky – sociálne podniky.

Ako pomáhame

 • Pomôžeme vám zistiť, či je pre vás vhodné financovanie formou našich úverov, prejdeme si s vami vaše plány, na ktoré potrebujete financovanie a poskytneme vám poradenstvo a navrhneme vám ich najvhodnejší spôsob financovania.
 • Vieme vám tiež pomôcť ak potrebujete preklenovací úver na obdobie, počas ktorého čakáte na refundáciu grantu, dotácie od štátu alebo nenávratného finančného príspevku (napríklad veľmi často zariadenia sociálnych služieb, alebo neziskovky, ktoré majú projekty z Eurofondov a pod.).
 • Naša starostlivosť poskytnutím bankového úveru alebo záruk nekončí, počas trvania našej spolupráce vám budeme stále pomáhať – ponúkame konzultácie a vzdelávanie.
Začínajúci podnikatelia - biznis plán

Biznis plán a podnikanie neziskovej organizácie

Porozprávame sa s vami, zistíme na čo úver potrebujete a overíme, či je váš plán realizovateľný. Povieme vám, či je vhodné ho financovať prostredníctvom úveru, alebo či by ste mali hľadať iné možnosti.

Skôr ako začnete, potrebujeme vedieť:

 • Čo je cieľom vašej neziskovej organizácie, aké aktivity vykonávate?
 • Do čoho sa chcete pustiť? 
 • Ako fungujete po finančnej stránke – aké máte príjmy a výdavky?
 • Akú máte predstavu o zdrojoch splácania úveru a výške splátok?

Finančný plán

Prekonzultujeme si s vami váš finančný plán tzv. „cashflow“. Z neho získame informácie o potrebnej výške prevádzkového kapitálu, výške nákladov (výdavkov), výnosov (príjmov), efektívnosti vašej hospodárskej činnosti a podnikania a pod.

Prejdeme si s vami:

 • Aké sú vaše súčasné výdavky a príjmy? 
 • O koľko odhadujete, že sa vám pri hospodárskej činnosti / podnikaní zvýšia?
 • Aká je výška vášho vlastného kapitálu a koľko si potrebujete požičať?
Začínajúci podnikatelia - financie
Začíname podnikať - riziká podnikania a ako ich riešiť

Riziká a ako ich riešiť

Medzi výhody samofinancovania patrí zvýšená finančná nezávislosť a stabilita, môže však priniesť  viacero rizík, na ktoré sa treba pripraviť. Pri financovaní neziskoviek sú to hlavne obmedzené ľudské kapacity, častokrát aj limitované skúsenosti s finančným manažmentom či neznalosť legislatívnych obmedzení. 

Poradíme vám:

 • Ako si naplánovať finančné toky v organizácii, na čo sa pripraviť, ak zvažujete  vytvorenie novej služby alebo predaj konkrétneho tovaru, či čerpanie eurofondov alebo dotácií.   
 • Ako si urobiť rezervu na nečakané situácie alebo na nové príležitosti.
 • Nasmerujeme vás na organizácie, ktoré vás zorientujú vo vašich povinnostiach voči úradom.

Rozvoj ľudí vo vašej organizácii a jej kapacít

Najpodstatnejší ukazovateľ fungovania organizácie sú ľudia, ktorí za organizáciou stoja a vedú ju – ak sú kvalifikovaní a motivovaní a chcú aktivity ďalej realizovať a rozvíjať, zvyčajne nájdu spôsoby, ako v nich pokračovať aj napriek tomu, že niektoré ich plány zlyhajú. Preto je dôležité investovať do rozvoja ľudí vo vašej organizácii a jej kapacít.

Ponúkneme vám možnosť zapojiť sa do vzdelávania:

Začíname podnikať - rozvoj osobnosti podnikateľov

Kalendár podujatí

Na začiatku podnikateľskej činnosti, alebo pri jej rozširovaní, vám môže banka poskytnúť financie len na základe vypracovaného biznis plánu. Viete, ako má takýto plán vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní? Príďte na osobné stretnutie so špecialistami pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky, s ktorými môžete bezplatne prekonzultovať svoj zámer a otázky spojené s financovaním rozbehu podnikateľskej činnosti.

Svoj plán môžete bezplatne prekonzultovať bez ohľadu na to, či budete žiadať o financovanie podnikania v Slovenskej sporiteľni. V tabuľke si vyberte dátum, čas a miesto konania a kontaktujte našich špecialistov.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu a prijaté epidemiologické usmernenia Hlavného hygienika SR, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19, konzultácie poskytujeme online prostredníctvom MS Teams. Prosím, dohodnite si individuálne termín s našimi špecialistami.

Naši špecialisti

Jana Vlašičová

región: Slovensko

Jana Vlašičová pracovala v neziskovom sektore od roku 1994. Má skúsenosti z práce pre rôzne typy mimovládnych organizácií, kde pripravovala, realizovala a administrovala rôzne projekty, pomáhala neziskovým organizáciám získavať financie z domácich i zahraničných zdrojov. Od roku 2016 pracuje v Slovenskej sporiteľni, kde má na oddelení Sociálnej banky na starosti Program pre mimovládne neziskové organizácie.

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
mobil: +421 904 998 181
telefón: +421 2 486 26380
e-mail: vlasicova.jana@slsp.sk

Jana Vlašicová
Richard Fekete

Richard Fekete

región: Slovensko

Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a prvý absolvent Akadémie reklamy v Bratislave. Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody, v roku 2014 bol riaditeľom OZ Greenpeace Slovensko. Pred príchodom do Slovenskej sporiteľne na pozíciu špecialistu pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky sa venoval startup ekonomike a podnikaniu. 

Kde ho nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
mobil: +421 910 685 019
telefón: +421 2 486 26385
e-mail: fekete.richard@slsp.sk

Produkty pre mimovládne neziskové organizácie