Program pre neziskové organizácie


Získajte financovanie formou úverov a bankových záruk

Program
pre neziskové
organizácie


Získajte financovanie
formou úverov
a bankových záruk

Komu pomáhame

Program pre neziskové organizácie poskytuje pomoc a podporu organizáciám,
ktoré majú pozitívny sociálny vplyv na spoločnosť.

Venujú sa napríklad práci s marginalizovanými skupinami, znižovaniu chudoby, zvyšovaniu zamestnanosti a zamestnateľnosti, vzdelávaniu, poskytovaniu zdravotných a sociálnych služieb, komunitným službám a iným verejnoprospešným cieľom. 

  • občianske združenia, spolky a kluby
  • cirkevné a súkromné školy, sociálne alebo školské zariadenia
  • cirkevné organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti

Komu pomáhame

Program pre neziskové organizácie poskytuje pomoc a podporu organizáciám,
ktoré majú pozitívny sociálny vplyv na spoločnosť.

Venujú sa napríklad práci s marginalizovanými skupinami, znižovaniu chudoby, zvyšovaniu zamestnanosti a zamestnateľnosti, vzdelávaniu, poskytovaniu zdravotných a sociálnych služieb, komunitným službám a iným verejnoprospešným cieľom. 

  • nadácie a neinvestičné fondy
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • občianske združenia, spolky a kluby
  • cirkevné a súkromné školy, sociálne alebo školské zariadenia
  • cirkevné organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti
  • subjekty sociálnej ekonomiky – sociálne podniky

Ako pomáhame

Začíname podnikať - ako pomáhame

Pomôžeme vám zistiť, či je pre vás vhodné financovanie našimi úvermi. Prejdeme si s vami vaše plány a navrhneme vám najvhodnejší spôsob ich financovania.

Začíname podnikať - ako pomáhame

Vieme vám tiež pomôcť, ak potrebujete preklenovací úver na obdobie, počas ktorého čakáte na refundáciu grantu, dotácie od štátu alebo nenávratného finančného príspevku.

Začíname podnikať - ako pomáhame

Naša starostlivosť poskytnutím bankového úveru alebo záruk nekončí, počas trvania našej spolupráce vám budeme stále pomáhať konzultáciami a vzdelávaním.

Naši špecialisti

Adriana Rakúsová

Adriana Rakúsová

Takmer dve dekády sa vo firemnom centre v Trnave venuje hlavne malým a stredným podnikateľom, ako aj klientom verejného a neziskového sektora. Okrem toho sa v Slovenskej sporiteľni podieľala na nových projektoch, ktoré viedli k zlepšeniu zážitku a spokojnosti klientov. Jej snahou je pochopiť vaše predstavy a spoločne hľadať to najlepšie možné riešenie.

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Vajanského 24
917 69 Trnava
mobil: +421 910 880 780
e-mail: rakusova.adriana@slsp.sk

Michal Hatala

Michal Hatala

Michal Hatala ma bohaté skúsenosti s financovaním investičných projektov. Dlhé roky pôsobil v oblasti financovania veľkých realitných projektov. Od roku 2020 pracuje na oddelení Sociálnej banky, kde pomáha neziskovým organizáciám a subjektom sociálnej ekonomiky uskutočňovať ich investičné zámery prostredníctvom bankového financovania. Podieľa sa aj na iných programoch pre neziskové organizácie, blízka mu ochrana životného prostredia i agenda nájomného bývania.

Kde ho nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
mobil: +421 910 685 196
telefón: +421 2 486 26380
e-mail: hatala.michal@slsp.sk

Jana Vlašicová

Jana Vlašičová

V neziskovom sektore pracovala od roku 1994. Má skúsenosti s prácou pre rôzne typy mimovládnych organizácií, s rôznorodými projektmi a so získavaním financií pre neziskové organizácie z domácich i zahraničných zdrojov. Od roku 2016 pracuje v Slovenskej sporiteľni na na oddelení Sociálnej banky.

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
mobil: +421 904 998 181
telefón: +421 2 486 26380
e-mail: vlasicova.jana@slsp.sk

Richard Fekete

Richard Fekete

Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody. V roku 2014 bol riaditeľom OZ Greenpeace Slovensko. Pred príchodom do Slovenskej sporiteľne sa venoval startup ekonomike a podnikaniu. 

Kde ho nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
mobil: +421 910 685 019
telefón: +421 2 486 26385
e-mail: fekete.richard@slsp.sk

S našimi špecialistami môžete bezplatne prekonzultovať svoj zámer a otázky spojené s financovaním rozbehu podnikateľskej činnosti. Stretnúť sa môžete naživo aj aj online prostredníctvom MS Teams. Svoj plán môžete bezplatne prekonzultovať bez ohľadu na to, či budete žiadať o financovanie podnikania v Slovenskej sporiteľni. Vyplňte formulár a dohodnite si termín.

Inšpiratívne príbehy

Produkty pre mimovládne neziskové organizácie