Program pre neziskové organizácie


Získajte financovanie formou úverov a bankových záruk
pre mimovládne neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky.

Program
pre neziskové
organizácie


Získajte financovanie
formou úverov
a bankových záruk
pre mimovládne
neziskové organizácie
a subjekty sociálnej
ekonomiky.

Komu pomáhame

Program pre neziskové organizácie poskytuje pomoc a podporu organizáciám, ktoré majú pozitívny sociálny dopad na spoločnosť – napr. sa venujú práci s marginalizovanými skupinami, znižovaniu chudoby (vrátane zvyšovania zamestnanosti a zamestnateľnosti), vzdelávaniu, poskytovaniu zdravotných a sociálnych služieb, komunitným službám a iným verejnoprospešným cieľom. Ide o právne formy:

  • nadácie a neinvestičné fondy,
  • občianske združenia, spolky a kluby,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
  • cirkevné a súkromné školy, cirkevné a súkromné sociálne alebo školské zariadenia,
  • cirkevné organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti,
  • a subjekty sociálnej ekonomiky – sociálne podniky.

Ako pomáhame

  • Pomôžeme vám zistiť, či je pre vás vhodné financovanie formou našich úverov, prejdeme si s vami vaše plány, na ktoré potrebujete financovanie a poskytneme vám poradenstvo a navrhneme vám ich najvhodnejší spôsob financovania.
  • Vieme vám tiež pomôcť ak potrebujete preklenovací úver na obdobie, počas ktorého čakáte na refundáciu grantu, dotácie od štátu alebo nenávratného finančného príspevku (napríklad veľmi často zariadenia sociálnych služieb, alebo neziskovky, ktoré majú projekty z Eurofondov a pod.).
  • Naša starostlivosť poskytnutím bankového úveru alebo záruk nekončí, počas trvania našej spolupráce vám budeme stále pomáhať – ponúkame konzultácie a vzdelávanie.

Kalendár podujatí

Na začiatku podnikateľskej činnosti, alebo pri jej rozširovaní, vám môže banka poskytnúť financie len na základe vypracovaného biznis plánu. Viete, ako má takýto plán vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní? Príďte na osobné stretnutie so špecialistami pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky, s ktorými môžete bezplatne prekonzultovať svoj zámer a otázky spojené s financovaním rozbehu podnikateľskej činnosti.

Svoj plán môžete bezplatne prekonzultovať bez ohľadu na to, či budete žiadať o financovanie podnikania v Slovenskej sporiteľni. V tabuľke si vyberte dátum, čas a miesto konania a kontaktujte našich špecialistov.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu a prijaté epidemiologické usmernenia Hlavného hygienika SR, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19, konzultácie poskytujeme online prostredníctvom MS Teams. Prosím, dohodnite si individuálne termín s našimi špecialistami.

Naši špecialisti

Adriana Rakúsová

Adriana Rakúsová

región: Slovensko

Počas 22 ročného pôsobenia v Slovenskej sporiteľni prešla viacerými pozíciami, pričom v posledných 17 rokoch pracovala na firemnom centre v Trnave. Venovala sa primárne malým a stredným podnikateľom ako aj klientom verejného a neziskového sektora. Okrem toho sa v banke aktívne podieľala na zavádzaní a fungovaní nových projektov, ktoré viedli k zlepšeniu zážitku a spokojnosti klientov. Základom každej spolupráce je vzťah založený na dôvere a otvorenej komunikácii. Jej snahou je pochopiť vaše predstavy a hľadať spoločne s vami to najlepšie možné riešenie. Každý dobrý a zmysluplný nápad by mal dostať šancu na realizáciu. Adriana vás bude rada na tejto ceste sprevádzať.

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Vajanského 24
917 69 Trnava
mobil: +421 910 880 780
e-mail: rakusova.adriana@slsp.sk

Michal Hatala

Michal Hatala

región: Slovensko

Michal Hatala ma bohaté skúsenosti v oblasti financovania investičných projektov. Vyše 9 rokov pôsobil v Slovenskej sporiteľni, na pozícii senior relationship manažéra v oblasti financovania veľkých realitných projektov, predtým zastával obdobnú pozíciu v inej finančnej inštitúcii. Od roku 2020 pracuje na oddelení Sociálnej banky, kde pomáha neziskovým organizáciám a subjektom sociálnej ekonomiky realizovať ich investičné zámery prostredníctvom bankového financovania. Participuje aj na iných programoch pre neziskové organizácie, blízka mu je ochrana životného prostredia i agenda nájomného bývania.

Kde ho nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
mobil: +421 910 685 196
telefón: +421 2 486 26380
e-mail: hatala.michal@slsp.sk

Jana Vlašicová

Jana Vlašičová

región: Slovensko

Jana Vlašičová pracovala v neziskovom sektore od roku 1994. Má skúsenosti z práce pre rôzne typy mimovládnych organizácií, kde pripravovala, realizovala a administrovala rôzne projekty, pomáhala neziskovým organizáciám získavať financie z domácich i zahraničných zdrojov. Od roku 2016 pracuje v Slovenskej sporiteľni, kde na oddelení Sociálnej banky pomáha realizovať Program pre mimovládne neziskové organizácie.

Kde ju nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
mobil: +421 904 998 181
telefón: +421 2 486 26380
e-mail: vlasicova.jana@slsp.sk

Richard Fekete

Richard Fekete

región: Slovensko

Absolvent Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a prvý absolvent Akadémie reklamy v Bratislave. Pôsobil vo viacerých reklamných a PR agentúrach, dlhodobo sa angažuje v mimovládnom neziskovom sektore v oblasti ľudských práv a ochrany prírody, v roku 2014 bol riaditeľom OZ Greenpeace Slovensko. Pred príchodom do Slovenskej sporiteľne na pozíciu špecialistu pre neziskový sektor a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky sa venoval startup ekonomike a podnikaniu. 

Kde ho nájdete?

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
mobil: +421 910 685 019
telefón: +421 2 486 26385
e-mail: fekete.richard@slsp.sk

Inšpiratívne príbehy

Produkty pre mimovládne neziskové organizácie