Vzdelávanie

Jedným zo základných pilierov aktivít našej nadácie je vzdelávanie s mimoriadnom dôrazom na finančné vzdelávanie. Preto od roku 2019 rozvíjame vlastný program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre žiakov základných a stredných škôl FinQ.

Okrem toho sme dlhoročnými partnermi Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, štipendijného programu občianskeho združenia Úsmev ako dar, Ekonomickej olympiády (INESS) či novinárskej súťaže študentov Štúrovo pero (Krajská knižnica Ľ. Štúra).