Vzdelávanie


V našom portfóliu nájdete vzdelávanie finančné, environmentálne aj vzdelávanie pre sociálnych podnikateľov.

V zmysle našej stratégie a dosahovania dlhodobých cieľov sme v roku 2018 naďalej pokračovali v podpore vzdelávania a zvyšovania finančnej gramotnosti na Slovensku.

Prehĺbili sme dlhodobú spoluprácu s Nadáciou pre deti Slovenska na projekte Poznaj svoje peniaze. Okrem celoročnej podpory programu sme tento rok zabezpečili pomoc pre učiteľov v regiónoch prostredníctvom tzv. regionálnych spolupracovníkov. Podporili sme tiež rozvoj finančnej gramotnosti v materských školách a šírenie publikácie „Možnosti rozvoja finančnej gramotnosti u detí predškolského veku“.

Ako generálny partner projektu Viac ako peniaze, ktorý na základných a stredných školách zastrešuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, sme vyškolili takmer 70 nových učiteľov a poskytli im nielen know-how, ale aj materiálnu a didaktickú podporu. Pre žiakov zapojených do programu sme pripravili 2 súťaže – Bankomat nápadov a Innovation Camp, v ktorých si, okrem vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti, rozvíjali zručnosti nevyhnutné pre 21. storočie.

V roku 2018 začal v nadácii vznikať prvý vlastný komplexný program finančného vzdelávania pre školy na Slovensku pod názvom FinQ. Ten bude zameraný na zlepšenie a rozvoj finančnej kultúry a kritického myslenia žiakov základných a stredných škôl. Program v budúcnosti prispeje aj k tomu, že mladí ľudia budú nielen finančne zdatní, ale aj zodpovední k sebe a svojmu okoliu. V roku 2019 plánujeme program FinQ otestovať na 25 školách rôzneho typu na celom Slovensku. Následne bude bezplatne sprístupnené on-line vzdelávanie pre riaditeľov a učiteľov škôl, ako aj pre verejnosť, vrátane databázy metodických pomôcok.

Chceme prispieť aj ku zmene vo vnímaní učiteľského povolania. Preto sme sa stali generálnym partnerom ocenenia Učiteľ Slovenska (Global Teacher Prize), ktoré na Slovensku po prvý raz organizuje nezisková organizácia CEEV Živica a Komenského inštitút.

V roku 2018 sme podporili aj konferenciu neziskovej organizácie Indícia Učíme pre život, ktorá je určená pre moderných a inovatívnych učiteľov na Slovensku. Naďalej podporujeme projekt Teach for Slovakia (Manageria), rozvojový program pre mladých ľudí Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh‘s International Award Slovensko), a druhý rok aj vzdelávací environmentálny program Zelená škola pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie (CEEV Živica).

V spolupráci s nadáciou Green Foundation sme spustili online vzdelávanie (www.akademiase.sk) pre sociálnych podnikateľov. Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj k dosahovaniu spoločenského prospechu, a aby sa podnikatelia naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom. Našou spoločnou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chceme prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť