Vzdelávanie

Podporujeme finančné a inovatívne vzdelávanie, vzdelávanie znevýhodnených skupín, start-upy, multikulturalitu.

V oblasti vzdelávania sa venujeme v rôznym oblastiam – podporujeme finančné a inovatívne vzdelávanie; vzdelávanie znevýhodnených skupín; podporujeme start-upy a multikulturalitu.

Významným projektom v oblasti vzdelávania je projekt s Nadáciou pre deti Slovenska – Poznaj svoje peniaze, vďaka ktorému sa žiaci základných a stredných škôl naučia správne narábať s peniazmi.

Ďalším významným projektom je Teach for Slovakia (Manageria), ktorého filozofia je postavená na priťahovaní absolventov tých najlepších univerzít, aby išli na 2 roky žiť do sociálne znevýhodnených komunít a venovali sa vzdelávaniu detí v úlohe učiteľa. Spoločným úsilím chceme dosiahnuť to, že jedného dňa bude mať každé dieťa vzdelanie, ktoré mu dá šancu v živote uspieť.

Sme tiež dlhodobým partnerom štipendijného programu Vzdelávaním k úspechu (Úsmev ako dar), ktorý je určený pre mladých ľudí z detských domovov študujúcich na vysokých školách, alebo zvyšujúcich si kvalifikáciu v rámci pomaturitného vzdelávania.

V roku 2016 sme prispeli k zlepšeniu života v regiónoch aj iniciatívou Projekt domov, projekt nášho života (Projekt DOM.ov), ktorý je zameraný na finančné vzdelávanie a výstavbu vlastného bývania v rómskych osadách na východnom Slovensku.

Najväčšou aktivitou našej nadácie je medzinárodný projekt aces - Akadémia stredoeurópskych škôl, ktorý podporuje miestne základné a stredné školy a ich komunitné projekty v strednej a juhovýchodnej Európe s cieľom prispieť  k riešeniu celospoločenských výziev. Projekt je určený pre mladých ľudí vo veku od 13 do 17 rokov v 15 krajinách. 

 

Podporujeme vzdelávanie_ Nadácia SLSP
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť