Splátkový úver pre klientov s obratom do 1 mil. EUR

Finančná injekcia určená na financovanie investičných alebo prevádzkových potrieb:

  • umožní vám aj pri nedostatku vlastných zdrojov plynulo financovať prevádzkové a investičné potreby, a to formou účelového alebo bezúčelového úveru
  • plán čerpania úveru môžeme nastaviť podľa vašich požiadaviek
  • možnosť „ušiť“ na mieru splátkový kalendár, t. j. určiť výšku a periodicitu jednotlivých splátok s ohľadom na finančné toky vašej firmy
  • úver môžete získať aj bez zabezpečenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom
  • úroky budete platiť len z čerpanej výšky úveru
  • určený aj pre „neklientov” banky

Výhody splátkového úveru pre klientov s obratom do 1 mil. EUR

Súvisiace produkty