Zmluvné podmienky – Podnikateľ

Zmluvné podmienky ako právna súčasť Zmluvy s Klientom podľa produktu

Všeobecné obchodné podmienky

Produktové obchodné podmienky

Návrat hore

Sadzobník

Návrat hore

Podmienky určené Zverejnením

Návrat hore

Ostatné užitočné informácie k produktom

Návrat hore
Informácie o výnimke v rámci skupiny (EMIR) PDF (203 KB)
Informácia o základných pravidlách poskytovania investičných služieb v súlade s európskou legislatívou PDF (503 KB)
Príklady znázorňujúce kumulatívny účinok nákladov na návratnosť investície PDF (464 KB)
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad z Garančného fondu investícií za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými papiermi PDF (111 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2020 – Profesionáli – obchodné miesta PDF (218 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2019 (Neprofesionálni klienti) – doplnenie PDF (229 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2019 (Profesionálni klienti) – doplnenie PDF (231 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2019 (Neprofesionálni klienti) PDF (582 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2019 (Profesionálni klienti) PDF (584 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2018 (Neprofesionálni klienti) PDF (422 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2018 (Profesionálni klienti) PDF (233 KB)
Informácie o piatich najlepších miestach výkonu pokynov klientov z hľadiska objemov obchodovania a údaje o kvalite vykonávaných pokynov v roku 2017 PDF (249 KB)
Oznámenie o nevypracovaní zásad zapájania PDF (373 KB)
Riziká udržateľnosti pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia PDF (271 KB)
Všeobecné zmluvné podmienky finančného prenájmu (leasing) hnuteľných vecí (verzia 1/2018) PDF (374 KB)
Všeobecné zmluvné podmienky finančného prenájmu (leasing) nehnuteľností (verzia 1/2018) PDF (403 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o bezúčelovom úvere a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (283 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o bezúčelovom úvere/Tranže a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (283 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – Krátkodobý úver a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (285 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – náhradné diely a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (294 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – PPA/Tranže a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (307 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – PPA a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (303 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – všeobecná platba dlžníkovi/Tranže a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (303 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – všeobecná platba dlžníkovi a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (296 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – všeobecná platba dodávateľovi/Tranže a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (297 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – všeobecná platba dodávateľovi a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (293 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – zápočet a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (272 KB)