Zmluvné podmienky – Podnikateľ

Zmluvné podmienky ako právna súčasť Zmluvy s Klientom podľa produktu

Všeobecné obchodné podmienky

Podmienky určené Zverejnením

Návrat hore

Ostatné užitočné informácie k produktom

Návrat hore
Všeobecné zmluvné podmienky finančného prenájmu (leasing) hnuteľných vecí (verzia 1/2018) PDF (374 KB)
Všeobecné zmluvné podmienky finančného prenájmu (leasing) nehnuteľností (verzia 1/2018) PDF (403 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o bezúčelovom úvere a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (283 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o bezúčelovom úvere/Tranže a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (283 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – Krátkodobý úver a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (285 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – náhradné diely a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (294 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – PPA/Tranže a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (307 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – PPA a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (303 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – všeobecná platba dlžníkovi/Tranže a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (303 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – všeobecná platba dlžníkovi a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (296 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – všeobecná platba dodávateľovi/Tranže a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (297 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – všeobecná platba dodávateľovi a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (293 KB)
Všeobecné úverové podmienky – Zmluvy o úvere – zápočet a zabezpečovacích zmlúv (verzia 1/2018) PDF (272 KB)
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť