Budúcnosť našej krajiny
máme vo svojich rukách

Budúcnosť našej krajiny máme vo svojich rukách


„Poslaním Nadácie Slovenskej sporiteľne je prispievať k rozvoju moderného, úspešného a zeleného Slovenska prostredníctvom podpory zmysluplných projektov predovšetkým v oblasti vzdelávania, udržateľnosti, dostupného bývania, fyzického a psychického zdravia a rozvoja občianskej spoločnosti.”

Dôležité oblasti, do ktorých smerujeme naše úsilie a aktivity s konkrétnymi cieľmi do roku 2025

Nové správy z nadácie