Nadácia Slovenskej sporiteľne

Adresa

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48
832 73 Bratislava
nadacia@slsp.sk

Identifikačné údaje

IČO: 30 856 868
DIČ: 202 194 5376
IBAN: SK48 0900 0000 0001 7904 8820

Informácie o grantových programoch

Pavla Maškovámaskova.pavla@slsp.sk, 02/48 62 63 18
Lenka Križanovákrizanova.lenka@slsp.sk, 02/48 62 43 65

Logá na stiahnutie

Logo vo formáte ai AI (1000 KB)
Logo vo formáte png PNG (5 KB)
Logo vo formáte png PNG (237 KB)
Logo vo formáte svg SVG (8 KB)
Dizajn manuál PDF (1 MB)