Nadácia Slovenskej sporiteľne

Logo vo formáte ai AI (1000 KB)
Logo vo formáte png PNG (5 KB)
Logo vo formáte png PNG (237 KB)
Logo vo formáte svg SVG (8 KB)
Dizajn manuál PDF (1 MB)