Budúcnosť našej krajiny
máme vo svojich rukách

Venujeme 250 000 eur na grant Pre budúcnosť
 

Gran pre budúcnosť

Budúcnosť našej krajiny
máme vo svojich rukách

Venujeme 250 000 eur
na grant Pre budúcnosť
 

Gran pre budúcnosť

Zapojte sa do grantového programu Pre budúcnosť

Záleží nám na budúcnosti a prosperite Slovenska a jeho obyvateľov. Chceme, aby bola čo najlepšia a teda aj čo najzelenšia.

Hľadáme funkčné zelené riešeniazelené inovácie, z ktorých bude mať úžitok široká verejnosť, a ktoré budú mať reálny a merateľný dopad. Organizáciám vybraným odbornou hodnotiacou komisiou poskytneme granty v celkovej sume 250 000 eur.

Podporíme projekty z týchto oblastí


Zlepšenie životného prostredia
a mikroklímy


Podpora
biodiverzity


Zmiernenie
dopadov
klimatickej zmeny


Úspora 
energií
a prírodných zdrojov


Podpora
cirkulárnej
ekonomiky

Podporíme projekty
z týchto oblastí

Grantový program Pre budúcnosť:

  • pre neziskové organizácie, mestá, obce, školy, kultúrne inštitúcie a ďalšie
  • prihlasovanie od 1. do 31. marca 2022
  • granty od 10 000 eur do 15 000 eur
  • bezplatná odborná konzultácia pre podporené projekty
  • realizácia máj – november 2022
  • povinná finančná spoluúčasť 10 %