Budúcnosť našej krajiny
máme vo svojich rukách


Venujeme 250 000 eur
na projekty v 2. ročníku Pre budúcnosť

Budúcnosť našej krajiny
máme vo svojich rukách

Venujeme 250 000 eur
na projekty v 2. ročníku Pre budúcnosť

Zapojte sa do grantového programu Pre budúcnosť

Záleží nám na budúcnosti a prosperite Slovenska a jeho obyvateľov. Chceme, aby bola čo najlepšia a teda aj čo najzelenšia.

V 2. ročníku grantového programu Pre budúcnosť hľadáme funkčné zelené riešenia a zelené inovácie, z ktorých bude mať úžitok široká verejnosť, a ktoré budú mať reálny a merateľný dopad. Organizáciám vybraným odbornou hodnotiacou komisiou poskytneme granty v celkovej sume 250 000 eur.

Podporíme projekty zamerané na:


Zlepšenie životného prostredia
a mikroklímy