Budúcnosť našej krajiny
máme vo svojich rukách


Venujeme 250 000 eur
na projekty v 2. ročníku Pre budúcnosť

Budúcnosť našej krajiny
máme vo svojich rukách

Venujeme 250 000 eur
na projekty v 2. ročníku Pre budúcnosť