Odkaz pre budúcnosť?
Váš zelený projekt

Až 250 000 eur venujeme projektom
v 3. ročníku grantového programu Pre budúcnosť

Odkaz pre budúcnosť?
Váš zelený projekt

Až 250 000 eur venujeme
projektom v 3. ročníku
grantového programu Pre budúcnosť

Vytvorte svoj odkaz pre budúcnosť

Jedným z kľúčových pilierov stratégie Nadácie Slovenskej sporiteľne je od roku 2022 oblasť udržateľnosti. Záleží nám na tom, aby aj Slovensko bolo pripravené na negatívne dôsledky klimatickej krízy. Preto sme sa v Nadácii Slovenskej sporiteľne už tretí rok po sebe rozhodli vyčleniť štvrť milióna eur na podporu zelených riešení v mestách, obciach a komunitách naprieč Slovenskom, ktoré môžu prispieť k zelenšej, a teda lepšej budúcnosti našej krajiny. 

V 3. ročníku grantového programu Pre budúcnosť hľadáme riešenia blízke prírode, ktoré majú reálny environmentálny vplyv, nielen estetický či voľnočasový.

Inšpirácie pre vás

 1. Recyklácia a odpadový manažment
 2. Výsadba biotopov pre opeľovače
 3. Vegetačné strechy
 4. Zatrávnenie, biopásy a remízky na poliach
 5. Zachytávanie a využívanie zrážkovej vody
 6. Podpora ekologických foriem dopravy
 7. Mestská výsadba stromov a vegetácie   

Grantový program Pre budúcnosť:

 • pre neziskové organizácie, mestá, obce, rozpočtové a príspevkové organizácie
 • prihlasovanie projektov od 28. 2. 2024 do 3. 4. 2024 do 13.00 h
 • k dispozícii odborné aj technické konzultácie projektov a videozáznam z praktického tréningu prípravy projektových žiadostí
 • granty od 10 000 eur do 15 000 eur bez finančnej spoluúčasti
 • celková suma na prerozdelenie 250 000 eur
 • realizácia projektov máj – november 2024
 • ukončenie projektov 1. decembra 2024