Ciele nadácie

Vzdelávanie

  • Umožniť 200 000 žiakom absolvovať program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry FinQ

Udržateľnosť 

  • Umožniť 200 000 žiakom absolvovať program environmentálneho vzdelávania Zelená škola
  • Vysadiť 300 000 nových stromov

Dostupné bývanie

  • Zabezpečiť dostupné bývanie pre ľudí ohrozených stratou bývania v každom kraji Slovenska

Zdravý životný štýl

  • Spoločne s občianskych združením IPčko vybudovať K-čko – kontaktné centrum psychologickej pomoci v každom krajskom meste
  • Zvýšiť počet účastníkov na Detskej tour Petra Sagana

Rozvoj občianskej spoločnosti a demokracie

  • Zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti občianskej spoločnosti a demokracie na Slovensku