Ciele nadácie

Vzdelávanie

Umožniť 200 000 žiakom absolvovať program finančného vzdelávania
a rozvoja finančnej kultúry FinQ

Udržateľnosť 

Umožniť 200 000 žiakom absolvovať program environmentálneho vzdelávania Zelená škola

Vysadiť 300 000 nových stromov

Dostupné bývanie

Zabezpečiť dostupné bývanie pre ľudí ohrozených stratou bývania v každom kraji Slovenska

Zdravý životný štýl

Spoločne s občianskych združením IPčko vybudovať K-čko – kontaktné centrum psychologickej pomoci v každom krajskom meste

Zvýšiť počet účastníkov na Detskej tour Petra Sagana

Rozvoj občianskej spoločnosti a demokracie

Zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti občianskej spoločnosti a demokracie na Slovensku