Čo robiť s hypotékou pri narodení dieťaťa, rozvode a ďalších životných situáciách?

Máte hypotéku a pravidelne ju splácate.
Môžete sa však ocitnúť v novej, neočakávanej, alebo komplikovanej situácii. Potrebujete sa poradiť, zmeniť hypotéku, jej splácanie, alebo sa zorientovať v tom, ako dlho ju ešte treba splácať.

Či už ide o radostné zmeny ako je narodenie dieťaťa, alebo náročné situácie ako je rozvod, strata zamestnania alebo choroba, v Slovenskej sporiteľni vám radi poradíme. Hypotéka a rôzne životné situácie sa dajú skĺbiť, ak sa o tom včas rozprávate a popíšete svoju predstavu o bývaní a splácaní. 

Narodenie dieťaťa

Radostná udalosť, ktorá na hypotéku nemusí mať priamo vplyv. Tým, že vám v rodine vypadne jeden príjem, môžu však vzniknúť obavy, či aj v novej situácii dokážete hypotéku spoľahlivo splácať. Ak je splácanie ohrozené, môžete sa v banke dohodnúť na úprave splátkového plánu počas doby, kedy poberáte len materskú alebo rodičovský príspevok.

Zo zákona máte nárok na zníženie splátok istiny úveru, ak ste neprekročili v čase podania žiadosti o úver vek 35 rokov (týka sa oboch rodičov). Zníženie je možné počas troch rokov, teda až 36 mesiacov, od narodenia alebo osvojenia dieťaťa. O tento odklad je potrebné požiadať do 6 mesiacov od narodenia/osvojenia dieťaťa.

Treba počítať s tým, že celkové preplatenie hypotéky sa tak zvýši a splátky po skončení zníženia splátok narastú. Na druhej strane, ak začnete obaja zarábať po skončení rodičovskej dovolenky, v našej banke máte unikátnu možnosť vkladať mimoriadne splátky a znižovať si tak zostatok úveru aj výšku splátok, a to priamo cez Georgea. Ušetríte čas s návštevou pobočky, zmena je bez poplatku, a každý mesiac takto viete vložiť minimálne 50 eur a maximálne trojnásobok mesačnej splátky.

Rozvod manželstva a vysporiadanie bytu/domu

Majetok, ktorý ste nadobudli počas manželstva si môžete vysporiadať do troch rokov od rozvodu. Môžete sa dohodnúť, alebo o vysporiadanie požiadate súd. Ak sa vám majetok do troch rokov nepodarí vysporiadať, pri spoločnej nehnuteľnosti sa stanete podielovými spoluvlastníkmi s rovnakou veľkosťou podielu a s rovnakými povinnosťami voči banke.

Zároveň je dobré vedieť, že bez ohľadu na to, ako si majetok vysporiadate, ak máte spoločnú hypotéku, voči banke ste aj naďalej spoločnými dlžníkmi z úverovej zmluvy. Znamená to, že banka môže splátky hypotéky žiadať aj od vás aj od vášho exmanžela/exmanželky.

Vždy platí, že najlepšie je prísť do banky hneď po tom, ako sa na vysporiadaní dohodnete.

Ak potrebujete poradiť, ako sa najlepšie dohodnúť pri vysporiadaní majetku nadobudnutého počas manželstva prostredníctvom hypotekárneho úveru, radi vám v danej situácii pomôžeme.

Tipy pre vás:

  • Nový úver na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) je riešením pre jedného z manželov, ak chce vyplatiť exmanžela/exmanželku.
  • Na predčasné vyplatenie úveru sa môže vzťahovať poplatok, preto je pre vás najvýhodnejšie smerovať vyplatenie hypotéky na obdobie, kedy vám končí dohodnutá fixácia úrokovej sadzby, teda ste z banky dostali tzv. refix list. Po ukončení doby fixácie môžete časť hypotéky, alebo celý zostatok, vyplatiť bez poplatku.

Úmrtie v rodine

Úmrtie najbližších je pre dotknutých vždy smutnou a náročnou udalosťou. Banka sa aj v tomto prípade snaží zmierniť následky vzniknutej situácie. Po úmrtí jediného dlžníka banka zastavuje úročenie úveru na nevyhnutné obdobie - kým neprebehne dedičské konanie. Počas tejto doby má najbližšia rodina priestor na prvotné vysporiadanie sa so situáciou a s riešením procesu dedičského konania.

Po ukončení dedičského konania sa úver spravidla opätovne začína úročiť a je potrebné ho začať splácať. Ak sa tak nestane, úver sa dostane do omeškania a jeho zostatok sa bude navyšovať aj o úrok z omeškania. Ak je na úvere viac zaviazaných osôb, úver má naďalej splácať žijúci spoludlžník.

Tipy pre vás:

  • V prípade úmrtia je potrebné banke bezodkladne doručiť úmrtný list a v čase ukončenia dedičského konania aj právoplatné uznesenie k dedičskému konaniu. Na základe toho banka zrealizuje vysporiadanie produktov vo svojich systémoch.
  • Zároveň odporúčame čo najskôr sa informovať - v banke alebo u notára - či bol úver poistený pre prípad smrti.
  • Po doručení oznámenia o prededení produktov môžete kontaktovať banku s individuálnou otázkou alebo požiadavkou. Akékoľvek zmeny na úvere z dôvodu úmrtia, respektíve prededenia produktov, sú realizované bez poplatku.

Strata zamestnania, choroba alebo PNka

Pri neočakávanej situácii, akou je strata zamestnania alebo PNka, vám môže pomôcť poistenie úveru. Ak máte v banke uzatvorené poistenie schopnosti splácať úver, je dôležité skontrolovať, ktoré riziká máte týmto poistením kryté a čo najskôr navštíviť našu banku alebo poisťovňu. Informácie o poistení k úveru nájdete tu:

Poistenie k úveru na bývanie

Poistenie k spotrebnému úveru

V prípade, že máte uzatvorené životné poistenie mimo zmluvy o úvere, skontrolujte si dohodnuté riziká aj výšku poistnej sumy. Tá môže byť nižšia alebo vyššia ako výška úveru. Aby mohla poisťovňa začať konať, potrebujete jej doručiť dokumenty podľa druhu poistnej udalosti.

Ak nemáte uzatvorené poistenie k úveru ani životné poistenie, a prišli ste napríklad o zamestnanie, môžete sa s bankou dohodnúť na dočasnom znížení splátok. Tak dokážete preklenúť obdobie, ktoré je nepriaznivé a obmedzuje vás v tom, aby ste úver splácali včas a v dohodnutej výške.

Tip pre vás:

  • O poistenie úveru sa zaujímajte hneď ako požiadate o hypotéku. Poradíme vám, ktoré riziká je pre vás vhodné poistiť. Na získanie poistenia nie je potrebné chodiť do poisťovne, všetko vybavíte u nás a poistenie dohodneme priamo v zmluve o úvere.

Soňa Sláviková

Senior product manager
Slovenská sporiteľňa