Poistenie k Spotrebnému úveru na čokoľvek

Nenechajte nič na náhodu a poistite si splácanie úveru

 • jednoduché získanie poistenia pri založení úveru
 • v prípade invalidity, či úmrtia sa úver vyplatí z poistného plnenia
 • počas pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania za vás splátky úveru uhradíme

Výhody Poistenia k Spotrebnému úveru na Čokoľvek

 • poistenie uzatvoríte jednoducho v rámci úverovej zmluvy  
 • k získaniu vám stačí jednoduché Vyhlásenie o zdravotnom stave
 • v prípade invalidity, či úmrtia sa úver vyplatí z poistného plnenia
 • počas pracovnej neschopnosti, alebo straty zamestnania za vás splátky úveru hradí poisťovňa

Máte možnosť výberu z 2 súborov poistenia:

Rozšírený súbor poistenia – pre prípad pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a úmrtia

Komplexný súbor poistenia – pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a úmrtia

Nikdy neviete, kedy sa ocitnete bez roboty. Poistite si pôžičku a dostanete od nás zľavu na úrokoch.

 • jednoduché získanie pri založení úveru
 • v prípade invalidity, či úmrtia sa úver vyplatí z poistného plnenia
 • počas pracovnej neschopnosti, alebo straty zamestnania za vás splátky úveru uhradíme

Výška splátky a spôsob platenia

Poplatok za poistenie  splácate mesačne v rámci splátky úveru. Výška poplatku za poistenie sa stanovuje individuálne podľa výšky úverovej splátky  a súboru poistenia.

Podmienky zriadenia poistenia

 • vek od 18 – 61 rokov 
 • súhlas s Vyhlásením o zdravotnom stave 
 • zriadený Spotrebný úver na Čokoľvek
 • mesačné splátky úveru alebo úverov, ku ktorým sa môžete poistiť, nemôžu presiahnuť sumu 1 850 €