Máte problém
splácať úvery?

Spolu nájdeme riešenie


Máte problém
splácať úvery?

Spolu nájdeme riešenie

Ktoré životné situácie vám môžu spôsobiť problémy so splácaním úverov?

 • strata zamestnania, práceneschopnosť, úmrtie, zdravotné problémy, ktoré môžu viesť až k plnej invalidite
 • zníženie príjmu alebo zvýšenie opodstatnených výdavkov
 • narodenie dieťaťa
 • zmena dátumu výplaty na iný deň v mesiaci
 • rozvod alebo rozchod

Ak sa vám niečo z toho prihodí, neváhajte nás osloviť skôr, než sa dostanete do problémov so splácaním. Spolu nájdeme vhodné riešenie vašej novej situácie.

Ktoré životné situácie vám môžu spôsobiť problémy so splácaním úverov?

 • strata zamestnania, práceneschopnosť, úmrtie, zdravotné problémy, ktoré môžu viesť až k plnej invalidite
 • zníženie príjmu alebo zvýšenie opodstatnených výdavkov
 • narodenie dieťaťa
 • zmena dátumu výplaty na iný deň v mesiaci
 • rozvod alebo rozchod

Ak sa vám niečo z toho prihodí, neváhajte nás osloviť skôr, než sa dostanete do problémov so splácaním. Spolu nájdeme vhodné riešenie vašej novej situácie.

Skontrolujte si, či máte uzatvorené poistenie, ktoré vám alebo vašej rodine pomôže prekonať ťažkú životnú situáciu. Napríklad poistenie k úveru môže pomôcť s mesačnými splátkami úveru alebo so splatením zostatku úveru. V prípade, ak máte uzatvorené poistenie cez Slovenskú sporiteľňu, radi vám pomôžeme v pobočke. 

Skontrolujte si, či máte uzatvorené poistenie, ktoré vám alebo vašej rodine pomôže prekonať ťažkú životnú situáciu. Napríklad poistenie k úveru môže pomôcť s mesačnými splátkami úveru alebo so splatením zostatku úveru. V prípade, ak máte uzatvorené poistenie cez Slovenskú sporiteľňu, radi vám pomôžeme v pobočke. 

Ako vám vieme pomôcť pri možných problémoch so splácaním úverov?

1. Zmena dátumu splátky úveru

Máte omeškanie alebo očakávate problémy so splácaním len preto, že máte termín splátky vášho spotrebného alebo hypotekárneho úveru pred dátumom, keď vám chodí na účet výplata? Odporúčame vám zmeniť dátum splatnosti splátky na dátum až po termíne výplaty, ideálne 3 – 4 dni po výplatnom termíne. Táto zmena je rýchla a bez poplatku.

1. Zmena dátumu splátky úveru

Máte omeškanie alebo očakávate problémy so splácaním len preto, že máte termín splátky vášho spotrebného alebo hypotekárneho úveru pred dátumom, keď vám chodí na účet výplata? Odporúčame vám zmeniť dátum splatnosti splátky na dátum až po termíne výplaty, ideálne 3 – 4 dni po výplatnom termíne. Táto zmena je rýchla a bez poplatku.

2. Predĺženie splatnosti úveru

Ak úver nemáte nastavený na maximálnu splatnosť (napríklad hypotéku na 30 rokov, spotrebný úver na 8 rokov), požiadajte o predĺženie splatnosti úveru a vaša mesačná splátka klesne.

Musíte si uvedomiť, že úver preplatíte na úrokoch aj na poplatkoch. Ak však potrebujete výraznejšie znížiť mesačnú splátku a splatnosť úveru nie je maximálna, je to jedno z riešení, ktoré vám môže pomôcť.  

2. Predĺženie splatnosti úveru

Ak úver nemáte nastavený na maximálnu splatnosť (napríklad hypotéku na 30 rokov, spotrebný úver na 8 rokov), požiadajte o predĺženie splatnosti úveru a vaša mesačná splátka klesne.

Musíte si uvedomiť, že úver preplatíte na úrokoch aj na poplatkoch. Ak však potrebujete výraznejšie znížiť mesačnú splátku a splatnosť úveru nie je maximálna, je to jedno z riešení, ktoré vám môže pomôcť.  

3. Konsolidácia alebo spojenie vašich úverov do jedného

Pri všetkých vašich úveroch, ako sú povolené prečerpanie, kreditná karta, spotrebný úver, leasing či splátky z nebankovky, posúdime možnosť zlúčiť ich do jedného nového spotrebného alebo hypotekárneho úveru, čím si znížite mesačnú splátku.

4. Dočasné zníženie mesačných splátok splátkového úveru

Ak máte dočasne problém so splácaním splátok, riešením môže byť aj ich zníženie. Počas 6 mesiacov budete platiť len 25 % výšky splátok. Toto dočasné zníženie sa týka hypotekárneho alebo spotrebného úveru.

Musíte však rátať s tým, že po skončení obdobia zníženia splátok sa úver prepočíta o nezaplatenú časť splátok tak, aby ostala zachovaná pôvodná splatnosť úveru, čiže výška splátok sa vám zvýši. Navyše následne minimálne dva roky nedostanete akýkoľvek nový úverový produkt. V ťažkej životnej situácii to môže byť dobré riešenie na jej preklenutie.

5. Odklad splátok v zmysle zákona LEX KORONA

O odklad splátok LEX KORONA sa dalo požiadať do 30. 9. 2023 (vrátane). Ak ste do toho termínu oň požiadali, odklad splátok posúdime a po splnení všetkých podmienok, aj schválime. Od októbra však už o nové odklady nebudete môcť požiadať kvôli ukončeniu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. Všetko, čo potrebujete vedieť o odklade splátok v zmysle zákona LEX KORONA, nájdete pre vašu informáciu na tomto linku.

Čo môže spôsobiť meškanie so splácaním úverov?

 • Zhoršenie platobnej disciplíny a negatívny zápis v Úverovom registri 
 • Ťažkosti pri získaní úveru v budúcnosti
 • Účtovanie úrokov z omeškania
 • Uplatnenie zmluvnej pokuty 

V krajnom prípade môže banka postupovať aj takto:

 • Poverí vymáhaním pohľadávky inkasnú agentúru
 • Vyzve vás na okamžité vyplatenie celého zostatku úveru
 • Predá nehnuteľnosť, ktorou je úver zabezpečený, v dobrovoľnej dražbe 
 • Predá pohľadávku z vášho úveru tretej strane

Ozvite sa nám a spolu budeme hľadať riešenie vašej situácie

Nemám omeškanie

Prosím, dohodnite si stretnutie v ktorejkoľvek z našich pobočiek. V prípade otázok sa ozvite nášmu Klientskemu centru e-mailom na info@slsp.sk alebo telefonicky na 0850 111 888, 0910 111 888, 0915 111 888.

Som v omeškaní do 90 dní

Prosím, ozvite sa Oddeleniu riešenia omeškaných pohľadávok e-mailom na pohladavky@slsp.sk alebo telefonicky na 02/58268122 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00. 

Som v omeškaní nad 90 dní

Prosím, ozvite sa Oddeleniu vymáhania nesplácaných pohľadávok e-mailom na latecollection@slsp.sk.