Poistenie k Hypotéke bez prekážok

Chránime vás v prípade neočakávaných situácií:

 • chráni vás pri splácaní úveru
 • jednoduché uzatvorenie poistenia v rámci úverovej zmluvy

Poistenie
k Hypotéke
bez prekážok


Chránime vás v prípade
neočakávaných situácií

Poistenie k Hypotéke bez prekážok

 • ochrana pre prípad zložitých životných situácií, akými je smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo ukončenie živnosti,
 • poistenie uzatvoríte jednoducho v rámci úverovej zmluvy,
 • poplatok za poistenie splácate v rámci úverovej splátky,
 • v prípade neočakávaných udalostí (smrti alebo plnej a trvalej invalidity poisteného) je úverová pohľadávka uhradená z poistného plnenia,
 • počas trvania pracovnej neschopnosti a straty zamestnania alebo ukončení živnosti poisťovňa hradí plnú výšku úverovej splátky,
 • získate nižší úrok Hypotéky bez prekážok pri využití programu Výhodný súčet,
 • možnosti poistenia:
  • základný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita,
  • rozšírený súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť,
  • komplexný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná, neschopnosť, strata zamestnania alebo ukončenie živnosti.

Podmienky Poistenia k Hypotéke bez prekážok:

 • vstupný vek: od 18 – 65 rokov,
 • poskytnutá Hypotéka bez prekážok,
 • mesačné splátky úveru alebo úverov, ku ktorým sa môžete poistiť, nemôžu presiahnuť sumu 1 850 eur.
 • ochrana pre prípad zložitých životných situácií, akými je smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo ukončenie živnosti,
 • poistenie uzatvoríte jednoducho v rámci úverovej zmluvy,
 • poplatok za poistenie splácate v rámci úverovej splátky,
 • v prípade neočakávaných udalostí (smrti alebo plnej a trvalej invalidity poisteného) je úverová pohľadávka uhradená z poistného plnenia,
 • počas trvania pracovnej neschopnosti a straty zamestnania alebo ukončení živnosti poisťovňa hradí plnú výšku úverovej splátky,
 • získate nižší úrok Hypotéky bez prekážok pri využití programu Výhodný súčet,
 • možnosti poistenia:
  • základný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita,
  • rozšírený súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť,
  • komplexný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná, neschopnosť, strata zamestnania alebo ukončenie živnosti.

Podmienky Poistenia k Hypotéke bez prekážok:

 • vstupný vek: od 18 – 65 rokov,
 • poskytnutá Hypotéka bez prekážok,
 • mesačné splátky úveru alebo úverov, ku ktorým sa môžete poistiť, nemôžu presiahnuť sumu 1 850 eur.

Súvisiace produkty

Dokumenty k poisteniu