Poistenie k Úveru na bývanie

Chránime vás v prípade neočakávaných situácií

 • chráni vás pri splácaní úveru
 • jednoduché uzatvorenie poistenia v rámci úverovej zmluvy

Výhody Poistenia k Úveru na bývanie

 • ochrana pre prípad zložitých životných situácií, akými je smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania
 • poistenie uzatvoríte jednoducho v rámci úverovej zmluvy
 • poplatok za poistenie splácate v rámci úverovej splátky
 • v prípade neočakávaných udalostí (smrti alebo plnej a trvalej invalidity poisteného) je úverová pohľadávka uhradená z poistného plnenia
 • počas trvania pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania poisťovňa hradí plnú výšku úverovej splátky
 • získate nižší úrok Úveru na bývanie pri využití programu Výhodný súčet
 • možnosti poistenia:
  • základný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita
  • rozšírený súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť
  • komplexný súbor: smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná, neschopnosť, strata zamestnania 

Podmienky Poistenia k Úveru na bývanie :

 • vstupný vek: od 18  - 61 rokov
 • poskytnutý Úver na bývanie
 • mesačné splátky úveru alebo úverov, ku ktorým sa môžete poistiť, nemôžu presiahnuť sumu 1 850 €
Viac informácií