Aký je poplatok za mimoriadnu splátku?

Poplatky za mimoriadnu splátku pri úvere na bývanie sú nasledovné:

  • Pri úveroch s fixnou sadzbou nasledujúci deň po uplynutí doby fixácie: 0 eur
  • Pri úveroch s fixnou sadzbou mimo nasledujúceho dňa po uplynutí doby fixácie: v zmysle sadzobníka poplatkov
  • Bez poplatku pri mimoriadnej splátke 50 eur až trojnásobok splátky raz mesačne cez Georgea
  • Bez poplatku pri mimoriadnej splátke raz mesačne zo zákona tak, aby celkový objem mimoriadnych splátok nepresiahol 30 % výšky úveru počas kalendárneho roka. *

Právo dlžníka požadovať predčasné splatenie časti pohľadávky banky podľa zákona tým nie je nijako dotknuté.

* Platí pre mimoriadne splátky realizované po 1. 9. 2023