Aký je poplatok za mimoriadnu splátku?

Poplatky za mimoriadnu splátku pri úvere na bývanie sú nasledovné:

  • pri úveroch s fixnou sadzbou nasledujúci deň po uplynutí Doby fixácie: 0 eur,
  • pri úveroch s fixnou sadzbou mimo nasledujúceho dňa po uplynutí Doby fixácie: v zmysle sadzobníka poplatkov,
  • bez poplatku pri momoriadnej splátke 50 eur až trojnásobok splátky raz mesačne cez Georgea.

Právo Dlžníka požadovať predčasné splatenie časti Pohľadávky Banky vo výške 20 % Istiny Úveru podľa zákona, tým nie je nijako dotknuté.