Dokumenty s kľúčovými informáciami

Prosíme, venujte pozornosť upozorneniu uvedenému v poslednom odseku Dokumentu s kľúčovými informáciami.

Cenné papiere emitované Slovenskou sporiteľňou

Cenné papiere emitované Erste Group Bank

Cenné papiere emitované tretími stranami

 


Štruktúrované vklady

Menové deriváty

Úrokové deriváty