Dokumenty s kľúčovými informáciami

Prosíme, venujte pozornosť upozorneniu uvedenému v poslednom odseku Dokumentu s kľúčovými informáciami.

Cenné papiere emitované Slovenskou sporiteľňou

Cenné papiere emitované Erste Group Bank


Štruktúrované vklady

Menové deriváty

Úrokové deriváty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť