Ako začať podnikať v zubnom lekárstve

Podnikanie v zdravotníctve sa vo všeobecnosti považuje za náročnejšie v porovnaní s inými odvetviami. Oprávnene. Keďže ide o zdravie ľudí, štát výkon zdravotníckych profesií reguluje. Stanovuje minimálne vzdelanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a upravuje kompetencie lekárov, sestier, ako aj ostatného zodpovedného personálu. Stanovené podmienky musia spĺňať aj priestory, prístroje a ostatné technológie.

Štúdium zubného lekárstva trvá šesť rokov. Tým sa však pre lekárov zďaleka nekončí. Stáže doma či v zahraničí, alebo získavanie certifikátov v špecializovaných odboroch sú dnes bežnou súčasťou praxe. Navyše, pokiaľ zdravotnícky pracovník pracuje v odbore, je povinný sústavne sa vzdelávať. 

Vzdelávanie preverí vašu vytrvalosť a disciplínu, zatiaľ čo štart podnikania prevetrá peňaženku. Keď zistíte koľko povolení, potvrdení a rozhodnutí treba na otvorenie zubnej ambulancie, budete v dobrom spomínať na prebdené noci pred skúškami. V Slovenskej sporiteľni vám však radi pomôžeme a poskytneme informácie o tom, čoho sa pri štarte podnikania vyvarovať. Ukážeme vám, ako si zostaviť dobrý biznis plán a poradíme, ako získať úver pre začínajúcich podnikateľov.

Kto môže podnikať v zubnom lekárstve

Najskôr informácia, ktorá vás pravdepodobne prekvapí. Vlastniť zubno-lekársku ambulanciu môžete, aj keď nemáte lekárske vzdelanie. V takom prípade však musíte zamestnať odborného zástupcu (tzv. garanta) s príslušným vzdelaním.

Povolanie zubný lekár si vyžaduje vysokú mieru zodpovednosti a viac finančných nákladov pri rozbiehaní praxe. Prístroje, technológie, ako aj priestory, ktoré sa na tento účel používajú často potrebujú špeciálne certifikáty a povolenia.

Povolanie, pre ktoré ste sa rozhodli, môžete vykonávať ako zamestnanec štátneho zdravotníckeho zariadenia (ŠZZ) alebo neštátneho zdravotníckeho zariadenia (NZZ). Ak chcete robiť sami pre seba máte dve možnosti. Buď si založíte NZZ ako zubno-lekársku ambulanciu, v ktorej budete poskytovať zdravotnícku starostlivosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) alebo sa stanete vlastníkom lekárskej s. r. o.

Pamätajte!

Každý zubný lekár, ktorý chce vykonávať toto povolanie na území Slovenskej republiky musí mať:

  • registráciu v Slovenskej komore zubných lekárov,
  • licenciu na výkon činnosti,
  • elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP).

Kto chce prevádzkovať NZZ ako SZČO alebo s. r. o., musí mať navyše:

  • povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • registračnú pokladnicu (od 1. júla 2019 so systémom eKasa).

Registre zdravotníckych pracovníkov existujú pre potrebu ministerstva zdravotníctva. Vedú ich však zo zákona profesijné komory, v našom prípade Slovenská komora zubných lekárov (SKZL). Zubný lekár pošle SKZL oznámenie o registrácii (formulár, všetky prílohy k oznámeniu, podmienky a cenník nájdete tu: http://www.skzl.sk/zubni-lekari/registracia-v-skzl).

SKZL zaregistruje nového zubného lekára do Registra zubných lekárov do 10 dní po zaevidovaní jeho kompletnej žiadosti a zašle mu potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum registrácie a jeho pridelené registračné číslo, pod ktorým bude vedený v Registri zubných lekárov.

Licencie na výkon činnosti takisto zo zákona vydávajú profesijné komory. Pri lekárskych kvalifikáciách je to licencia na výkon odborného zástupcu (garant), alebo na výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár (SZČO), alebo na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (zamestnanec). Komora licenciu vydá do 30 dní, ak je žiadosť kompletná a žiadateľ spĺňa všetky podmienky (všetko o licenciách nájdete tu: http://www.skzl.sk/zubni-lekari/clenstvo-v-skzl-2).

Pripomíname, že registrácia (a licencia) neznamená členstvo v SKZL. Na rozdiel napríklad od Českej republiky, kde sú zubní lekári povinne členmi Českej stomatologickej komory, na Slovensku nie je členstvo v profesijných komorách povinné. Komory však svojim členom poskytujú rôzne výhody, právne a ekonomické poradenstvo alebo pomoc pri sústavnom vzdelávaní. Registrácia a licencie sú vyžadované zákonom.

ePZP je novinkou. Ministerstvo zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií od 1. januára 2018 naostro odštartovalo systém elektronického zdravotníctva. Podľa ezdravia každý zdravotník (lekár, sestra, asistent, technik a podobne) musí mať a pri svojom povolaní používať ePZP.

Povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ďalšie rozhodnutia vydávajú úrady vyšších územných celkov podľa miesta, kde budete zubnú starostlivosť poskytovať. Okrem už spomínaných potvrdení o registrácii a licencií, musíte samosprávnemu kraju výpisom z katastra či nájomnou zmluvou potvrdiť, že vlastníte alebo máte v prenájme priestory, kde bude ambulancia či zubná klinika alebo pohotovosť sídliť.

Aby to nebolo príliš jednoduché, ešte pred vydaním povolenia od VÚC, musí regionálny úrad verejného zdravotníctva vydať rozhodnutie, že priestory spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia uvedené v zákone.

Informácie o povinnom pripojení registračných pokladníc na portál finančnej správy tzv. systéme eKasa a ďalších povinnostiach podnikateľov v oblasti zubného lekárstva v roku 2019, nájdete v článku Nové povinnosti majiteľov zubnolekárskych ambulancií.

V ďalšom článku nášho seriálu koncom februára nájdete postup, ako získať povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre SZČO alebo s. r. o. Aj porovnanie, výhody a nevýhody týchto dvoch právnych foriem podnikania v zubnej ambulancii.

Pre začínajúcich zubných lekárov sme pripravili špeciálnu sekciu s ďalšími tipmi a radami ako otvoriť novú zubnú prax či odkúpiť zabehnutú ambulanciu, odkiaľ na to vziať až 100 000 eur, aj keď s podnikaním ešte len začínate. Viac na www.zacinamepodnikat.sk