Investičný úver na spolufinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Už nemusíte mať vlastné peniaze na to, aby ste čerpali dotácie z EÚ. Ak vám budú chýbať finančné prostriedky, radi vám požičiame:

  • poskytneme vám zdroje na zabezpečenie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov
  • splatnosť aj nad 10 rokov

Účel, podmienky a výhody investičného úveru na spolufinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Súvisiace produkty