Investičný úver na spolufinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Už nemusíte mať vlastné peniaze na to, aby ste čerpali dotácie z EÚ. Ak vám budú chýbať finančné prostriedky, radi vám požičiame:

 • poskytneme vám zdroje na zabezpečenie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov
 • splatnosť aj nad 10 rokov

Účel, podmienky a výhody investičného úveru na spolufinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

 • slúži na zabezpečenie požadovanej povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov,
 • úver môžeme poskytnúť až do 100 % z výšky povinnej miery spolufinancovania projektu,
 • časový plán čerpania prostriedkov si nastavujete vy sami,
 • splácať môžete aj viac ako 10 rokov, splátkový kalendár vám ušijeme na mieru,
 • dostanete od nás výhodnú úrokovú sadzbu, ktorej výšku ovplyvňuje vaše hospodárenie,
 • získate zároveň odborné poradenstvo od renomovanej partnerskej konzultačnej spoločnosti,
 • podmienky na poskytnutie úveru:
  • schválenie NFP a potvrdenie od príslušného riadiaceho orgánu (ministerstva), resp. sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,
  • dotačný účet vedený v Slovenskej sporiteľni,
  • splnenie ostatných podmienok,
 • úver môžete požiadať v naších regionálnych firemných centrách.
 • slúži na zabezpečenie požadovanej povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov,
 • úver môžeme poskytnúť až do 100 % z výšky povinnej miery spolufinancovania projektu,
 • časový plán čerpania prostriedkov si nastavujete vy sami,
 • splácať môžete aj viac ako 10 rokov, splátkový kalendár vám ušijeme na mieru,
 • dostanete od nás výhodnú úrokovú sadzbu, ktorej výšku ovplyvňuje vaše hospodárenie,
 • získate zároveň odborné poradenstvo od renomovanej partnerskej konzultačnej spoločnosti,
 • podmienky na poskytnutie úveru:
  • schválenie NFP a potvrdenie od príslušného riadiaceho orgánu (ministerstva), resp. sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,
  • dotačný účet vedený v Slovenskej sporiteľni,
  • splnenie ostatných podmienok,
 • úver môžete požiadať v naších regionálnych firemných centrách.

Súvisiace produkty