Preklenovací úver na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Váš projekt podporíme ako prví. Poskytneme vám krátkodobý úver ešte predtým ako vám príde príspevok z EÚ:

 • pomôžeme vám pokryť vaše výdavky pred vyplatením nenávratného finančného príspevku (NFP) z EÚ fondov
 • môžete získať výhodnú úrokovú sadzbu

Účel, podmienky a výhody preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

 • slúži na pokrytie výdavkov projektu ešte pred výplatou nenávratného finančného príspevku (NFP) z EÚ fondov,
 • čerpanie úveru je jednorazové alebo postupné,
 • splácanie úveru je z došlého NFP,
 • splatnosť je zvyčajne do 1 roka alebo podľa dohody,
 • získate zároveň odborné poradenstvo od renomovanej partnerskej konzultačnej spoločnosti,
 • podmienky pre poskytnutie úveru:
  • schválené NFP a potvrdenie od príslušného riadiaceho orgánu (ministerstva), resp. sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,
  • dotačný účet vedený v Slovenskej sporiteľni,
  • splnenie ostatných podmienok,
 • úver môžete požiadať v naších regionálnych firemných centrách.

Súvisiace produkty