Preklenovací úver na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Váš projekt podporíme ako prví. Poskytneme vám krátkodobý úver ešte predtým ako vám príde príspevok z EÚ:

  • pomôžeme vám pokryť vaše výdavky pred vyplatením nenávratného finančného príspevku (NFP) z EÚ fondov
  • môžete získať výhodnú úrokovú sadzbu

Účel, podmienky a výhody preklenovacieho úveru na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Súvisiace produkty