POS terminál

Získajte platobný terminál na tri mesiace zadarmo ku každému Business účtu
pri uzatvorení novej Zmluvy o prijímaní platobných kariet, prostredníctvom
Global Payments v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou*

Elektronické zariadenie pre prijímanie platobných kariet vám prinesie množstvo výhod:

 • vyššiu spokojnosť zákazníkov
 • potenciál vyšších tržieb
 • menej starostí s hotovosťou
 • zrýchlenie obsluhy

POS terminál

Získajte platobný terminál na tri mesiace zadarmo ku každému Business účtu pri uzatvorení novej Zmluvy o prijímaní platobných kariet, prostredníctvom Global Payments v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou*

Elektronické zariadenie pre prijímanie platobných kariet vám prinesie množstvo výhod:

 • vyššiu spokojnosť zákazníkov
 • potenciál vyšších tržieb
 • menej starostí s hotovosťou
 • zrýchlenie obsluhy

Navyše je možné k Business účtom získať:

 • službu prijímania platobných kariet prostredníctvom POS terminálu počas prvých troch mesiacov bez mesačného poplatku

Ďalšie výhody POS terminálu

 • imidž moderného a dôveryhodného obchodníka,
 • komfort platieb kartou,
 • nižšie náklady,
 • odbúranie práce s hotovosťou,
 • viac spokojných zákazníkov,
 • vyšší obrat a profit,
 • rýchlosť zúčtovania transakcií (obvykle nasledujúci obchodný deň),
 • jednoduchosť v prehľade uskutočnených transakcií,
 • možnosť prijímať obľúbené platobné karty zákazníkov (Visa, Mastercard, Diners Club, American Express, JCB, Union Pay),
 • všetky informácie na jednom mieste – klientsky portál pre správu a prehľad transakcií.

Vyberte si platobný terminál, ktorý Vám viac vyhovuje:

GPRS – platobný terminál komunikuje prostredníctvom mobilnej siete dátovým prenosom

Ethernet, WiFi – platobný terminál komunikuje prostredníctvom internetu

NOVINKA – Služba Dynamic Currency Conversion

DCC (Dynamic Currency Conversion) je praktická služba, ktorá umožňuje zahraničným držiteľom platobných kariet zvoliť si platbu za tovar a služby vo svojej domácej mene. Služba DCC poskytuje držiteľom kariet jasné informácie o nákupoch v ich domácej mene aj pri cestách do zahraničia. K dispozícii je pre transakcie kartami Visa a Mastercard.

Platobný terminál od Global Payments podporuje službu DCC, a tak dokáže automaticky rozpoznať karty spôsobilé na tento typ transakcie. V takom prípade môžete držiteľom karty ponúknuť možnosť zvoliť si úhradu vo svojej domácej mene alebo v eurách.

Suma v cudzej mene uvedená na potvrdenke k službe DCC predstavuje presnú hodnotu nákupu, ktorá sa držiteľovi karty odúčtuje z účtu. A najlepšie na tom je, že získate províziu v eurách podľa hodnoty transakcií uskutočnených prostredníctvom služby DCC.

Aktuálne podporované meny

CZK, GBP, USD, PLN, HUF, AUD, RUB, CHF, NOK, RON, UAH, SEK, DKK, AED, CAD, TRY, ILS, SAR, KWD, KRW, BGN

Výhody pre vás:

 • DCC vytvára nový, trvalý zdroj kontinuálnych výnosov,
 • žiadne poplatky za úvodné nastavenie ani opakované poplatky,
 • prináša Vám konkurenčnú výhodu na trhu,
 • pomáha rastu Vášho podnikania tým, že privádza zahraničných zákazníkov.

Výhody pre vašich zákazníkov:

 • vedia presne, aká suma bude účtovaná v domácej mene zákazníka,
 • jednoduché použitie – všetko vykoná POS softvér, pričom zostáva zachovaná známa nákupná skúsenosť,
 • osoby, ktoré často jazdia na služobné cesty, môžu ťažiť z ľahšieho procesu úhrady výdavkov,
 • aktuálne výmenné kurzy.

Bezpečnosť prijímania platobných kariet

Všetky POS terminály spĺňajú bezpečnostné štandardy kartových spoločností. Obchodník prijímajúci platby prostredníctvom POS je povinný pri ochrane kartových dát postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve, Obchodných podmienkach pre prijímanie kariet, VOP a dodržiavať PCI DSS.

Poplatky interchange pre karty vydané spoločnosťou Mastercard sú k dispozícii na stránke www.mastercard.com. Poplatky interchange pre karty vydané spoločnosťou Visa sú k dispozícii na stránke www.visaeurope.com.

Súvisiace produkty

*Spracovanie kartových transakcií zabezpečuje spoločnosť Global Payments v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, a. s.

Global Payments je obchodný názov spoločnosti Global Payments s. r. o., ktorá je spoločným podnikom Global Payments Inc. (NYSE: GPN), CaixaBank a Erste Group Bank AG, pre kartový acquiring v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku. Pre viac informácií navštívte www.globalpayments.sk alebo nás kontaktujte na adrese salessupport@globalpayments.sk.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť