SMS kľúč

Bezpečnostný predmet:

  • určený na podpis transakcií
  • zasielame aj na zahraničné telefónne čísla

Použitie SMS kľúča