SMS kľúč

Bezpečnostný predmet:

  • určený na podpis transakcií
  • zasielame aj na zahraničné telefónne čísla

Použitie SMS kľúča

  • overovací 4-miestny alebo 10-miestny kód, v závislosti od výšky sumy potvrdzovanej transakcie, (4-miestny do 1 000 eur; 10-miestny nad 1 000 eur) bude doručený formou sms,
  • platí päť minút od vygenerovania,
  • po zadaní kódu systém overí jeho správnosť a oznámi vám stav spracovania vášho príkazu,
  • ak zadáte nesprávny kód, systém ponúka možnosť opakovaného generovania kódu,
  • pri zadaní troch nesprávnych kódov bude z bezpečnostných dôvodov overovanie na istú dobu zastavené,
  • SMS kľúč využijete pri službách elektronického bankovníctva – Internetbanking George, Databanking, Sporopay a Klientske centrum.