Heslo

Bezpečnostné overenie vašej identity:

  • umožní vám prístup do Internetbankingu George

Heslo

  • heslo si pred prvým prihlásením aktivujte priamo na stránke Internetbankingu George,
  • vyplníte Prihlasovacie meno, ktoré nájdete v Zmluve o poskytovaní a používaní Elektronických služieb a kliknete na linku Aktivácia hesla,
  • nové heslo môže mať 8 až 30 znakov, môže obsahovať malé a veľké písmená a číslice,
  • heslo nesmie obsahovať zhodné písmená alebo číslice (napr. 11111111, aaaaaaaa), priamu postupnosť (napr.12345678) ani opakujúce sa skupiny znakov (napr. 00001111, abab1212, 882cc691),
  • po úspešnej aktivácii sa prihláste do Internetbankingu zadaním prihlasovacieho mena a svojho vytvoreného hesla,
  • svoje heslo si môžete v aplikácii kedykoľvek zmeniť.