Splátkový
podnikateľský úver

Finančná injekcia pre vaše podnikanie

Splátkový
podnikateľský
úver

Finančná injekcia
pre vaše podnikanie

Bezúčelový úver

  • Nesledujeme účel použitia peňazí
  • Úver poskytneme jednorazovo po splnení podmienok čerpania, netreba predložiť žiadosť o čerpanie
  • Lehota splatnosti do 6 rokov pri nezabezpečených úveroch, až do 15 rokov pri úveroch zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam

Účelový úver

  • Úverom môžete financovať vaše dlhodobejšie zámery ako rekonštrukčné práce, výstavbu či kúpu nehnuteľnosti a pod.
  • Pri čerpaní preukazujete účel úveru
  • Lehota splatnosti až do 15 rokov

     

Súvisiace produkty

Dôležité dokumenty