Nákup strojov, technológií a poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom úveru

  • financovanie dlhodobých investícií
  • úver až na obdobie 15 rokov

Výhody

  • úver poskytujeme na financovanie vašich dlhodobých investícií (stroje, technológie, objekty),
  • v prípade nákupu poľnohospodárskej pôdy vám vieme poskytnúť úver až na obdobie 15 rokov.

Súvisiace produkty