Udržateľné inovácie v podnikaní uľahčia prístup k financovaniu

Viaceré malé a stredné firmy budú mať povinnosť reportovať ESG aktivity už v roku 2026. Pokrok vášho biznisu v tejto oblasti však môžete začať využívať už dnes. Ak sa rozhodnete pre udržateľné technológie, získate príležitosť stať sa atraktívnym partnerom pre investorov aj banky.


Celosvetovo vyše 80 % investorov udržiava alebo zvyšuje investície do oblastí environmentálnej, spoločenskej či riadiacej udržateľnosti. Podobne ako mnohé veľké spoločnosti aj banky si už rôzne ESG stratégie osvojili. Je preto prirodzené očakávať, že ak s cieľom znížiť uhlíkovú stopu investuje menšia firma napríklad do elektromobilov, môže získať výhodnejšie financovanie.  

Aj obnoviteľné zdroje sú bránou k novým investíciám

Udržateľné riešenia používa aj slovenská spoločnosť Hykemont, ktorá sa venuje tvarovaniu a zváraniu ocele. Okrem dôslednej separácie odpadu a iných riešení si vybudovali fotovoltickú elektráreň. Firma tak vyrába skoro tretinu spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov.

Práve vďaka chuti podnikať udržateľne získali od Slovenskej sporiteľne úver. „Banka poskytla úver na financovanie investície, ktorá prispeje k ďalšiemu zvýšeniu ESG našej spoločnosti,“ povedala konateľka Kristína Koláriková Kulichová.

Podnikatelia vedia, že pre banku sú pri každej žiadosti o financovanie dôležité aj vyhliadky firmy. Blízka budúcnosť kladie dôraz na udržateľnosť a tomu sa budú prispôsobovať trh aj zákony vrátane potreby reportovania ESG aktivít.

ESG vraj brzdí finančnú výkonnosť firmy. Je to skutočnosť či mýtus?

Jedným z mýtov je, že vďaka ESG stratégiám majú firmy horšie finančné výsledky. Ale je to naozaj tak? Štúdie, ktoré analyzovali dáta spoločností obchodovaných na burze, sú optimistické. „Firmy s lepším ‚pokrytím‘ oblasti ESG majú v zásade lepšiu finančnú výkonnosť a lepšiu hodnotu pre akcionárov,“ konštatuje Veri Osvald, CEO spoločnosti SmartHead, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti ESG reportingu.  

Každý projekt je však individuálny. Napríklad investícia do nového stroja, ktorý bude mať nižšiu spotrebu paliva a vyššiu energetickú efektivitu, je, samozrejme, finančne náročná. „No firmy, ktoré už realizovali tieto projekty, boli následne oveľa lepšie pripravené na energetickú krízu a mali v konečnom dôsledku nižšie náklady,“ vysvetľuje Miroslava Plevová, odborníčka na ESG zo SmartHead.

Pre ESG orientované firmy Slovenská sporiteľňa ponúka viacero produktov so zvýhodnenými sadzbami. Napríklad EKOúvery pre energetické úspory vhodné na financovanie fotovoltiky, tepelných čerpadiel či na nákup hybridných áut. Investičné projekty v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti pomôžu vyriešiť úvery so zvýhodneným úrokom vďaka podpore Európskej investičnej banky. 

Pre udržateľnosť robíte viac, než si možno myslíte

Prečítajte si e-book o ESG pre malých a stredných podnikateľov a zistite, ako môže udržateľnosť pomôcť aj vášmu podnikaniu.