Nový EKOúver
pre energetické
úspory

Investujte do obnoviteľných zdrojov energie
s výhodným úverom na fotovoltiku či elektromobily

Nový EKOúver
pre energetické úspory

Investujte do obnoviteľných zdrojov
energie s výhodným úverom na fotovoltiku
či elektromobily

bez

spracovateľského poplatku
 

 

min. 20 000 €

výška úveru
 

 

100 % 

financovanie investičných nákladov

 

Účel, podmienky a výhody EKOúveru

Výhodné úverové podmienky uľahčujú prístup k financovaniu udržateľných investícií:

  • na nákup alebo refinancovanie nákladov na obstaranie a inštaláciu technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov – fotovoltických systémov, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a zásobníkov tepelnej alebo elektrickej energie
  • na nákup alebo refinancovanie nákladov na obstaranie elektrických a PHEV hybridných vozidiel
  • pre podnikanie v akomkoľvek odvetví
  • financovanie až do výšky 100 % investičných nákladov
  • znížené požiadavky na zabezpečenie
  • možnosť výberu medzi úverom a lízingom
  • bez spracovateľského poplatku 

Na čerpanie úveru potrebujete len:

  • faktúru a zmluvu s dodávateľom financovanej technológie alebo automobilu
  • technický preukaz alebo iný dokument deklarujúci výšku emisií financovaného automobilu