Úver so zvýhodnenou
úrokovou sadzbou
s podporou EIB

Finančná injekcia pre vaše investičné projekty,
opatrenia v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti
alebo na prevádzkový kapitál

Úver so zvýhodnenou
úrokovou sadzbou
s podporou EIB

Finančná injekcia pre vaše investičné projekty, opatrenia v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti alebo na prevádzkový kapitál

Účel, podmienky a výhody úveru

Súvisiace produkty