Poistenie zodpovednosti za škodu
pre podnikateľov a firmy


Podnikajte bezpečne. Poistite sa cez banku
a získajte zľavu až 20 % na poistnom od poisťovne
Poistenie zodpovednosti
za škodu pre podnikateľov
a firmy


Podnikajte bezpečne.
Poistite sa cez banku
a získajte zľavu až 20 %
na poistnom od poisťovne

Zodpovedné podnikanie sa bez poistenia nezaobíde

Poskytujete služby, vyrábate tovar, prenajímate nehnuteľnosti alebo podnikáte v prenajatých priestoroch? Máte zamestnancov, prichádzate do kontaktu s obchodnými partnermi či samotnými zákazníkmi? Potom sa vám zíde poistenie zodpovednosti za škodu, vhodné pre všetky podnikateľské činnosti a veľkosti firmy.

Zodpovedné podnikanie sa bez poistenia nezaobíde

Poskytujete služby, vyrábate tovar, prenajímate nehnuteľnosti alebo podnikáte v prenajatých priestoroch? Máte zamestnancov, prichádzate do kontaktu s obchodnými partnermi či samotnými zákazníkmi? Potom sa vám zíde poistenie zodpovednosti za škodu, vhodné pre všetky podnikateľské činnosti a veľkosti firmy.

Výhody poistenia zodpovednosti za škodu pre firmy a podnikateľov

Spoľahlivá ochrana vášho biznisu

Každý podnikateľ môže spôsobiť svojou činnosťou škody na zdraví a majetku tretím osobám. Poškodený si môže nárokovať nemalé odškodné. Úhradu škody z poistného plnenia preberá poisťovňa a vám zostanú vaše firemné financie na rozvoj podnikania.

Čo všetko za vás poisťovňa uhradí?

  • škody na majetku, živote a na zdraví,
  • škody spôsobené chybným výrobkom alebo chybne vykonanou prácou,
  • škody vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti alebo spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach,
  • škody na cudzích veciach – prenajatých, požičaných, užívaných alebo tých, ktoré prevezmete za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, uskladnenia, či úschovy,
  • náklady, ktoré od vám môžu vymáhať zdravotné poisťovne alebo Sociálna poisťovňa v súvislosti s pracovným úrazom zamestnanca či inej osoby,
  • škody spôsobené na nadzemných a podzemných vedeniach alebo búracími prácami.

Informačné centrum