Poistenie zodpovednosti za škodu
pre podnikateľov a firmy


Podnikajte bezpečne. Poistite sa cez banku
a získajte zľavu až 20 % na poistnom od poisťovne
Poistenie zodpovednosti
za škodu pre podnikateľov
a firmy


Podnikajte bezpečne.
Poistite sa cez banku
a získajte zľavu až 20 %
na poistnom od poisťovne

Výhody poistenia zodpovednosti za škodu pre firmy a podnikateľov

Informačné centrum