S Slovensko sa stalo súčasťou Slovenskej sporiteľne


Stávame sa tak významným hráčom v agrosektore – lídrom vo financovaní poľnohospodárskych strojov a zariadení, vďaka čomu:

  • existujúci klienti S Slovensko získajú prístup k širokej pobočkovej sieti a komplexnej ponuke finančných produktov Slovenskej sporiteľne
  • aj začínajúcim firmám bez predchádzajúcej podnikateľskej histórie môžeme poskytnúť úverové produkty s možnosťou vzdelávania k príprave podnikateľského zámeru

Výhody finančného lízingu

  • možnosť schválenia finančného lízingu spolu s inou formou úveru,
  • rýchlosť poskytnutia finančného lízingu,
  • nízka prvá zvýšená splátka (tzv. akontácia) už od 0 %,
  • možnosť individuálneho poistenia hnuteľného majetku,
  • rýchle spracovanie žiadosti o lízing do 500 tis. eur,
  • minimálna výška financovanej hodnoty 3 500 eur,
  • splácanie: rovnomerné mesačné/štvrťročné splátky podľa splátkového kalendára.

Súvisiace produkty