Financovanie exportu v spolupráci s EXIMBANKOU


V spolupráci s EXIMBANKOU poskytujeme exportné odberateľské úvery a úvery na financovanie investície v zahraničí:

  • exportný odberateľský úver umožní získať úhradu za vývoz investičného celku alebo technológie ihneď po uskutočnení dodávky
  • úver na financovanie investície v zahraničí vám umožní rozšíriť vaše podnikateľské aktivity v zahraničí a znížiť riziko v prípade neúspechu investície

Financovanie exportu v spolupráci s EXIMBANKOU


V spolupráci s EXIMBANKOU poskytujeme exportné odberateľské úvery a úvery na financovanie investície v zahraničí

Exportný odberateľský úver

Financovanie zahraničných investícií

Súvisiace produkty