Poistenie zariadení,
strojov a iných hnuteľných vecí
pre podnikateľov a firmy


Podnikajte bezpečne. Poistite sa cez banku
a získajte zľavu až 20 % na poistnom od poisťovne


Poistenie nehnuteľnosti
pre podnikateľov a firmy


Podnikajte bezpečne.
Poistite sa cez banku
a získajte zľavu až 20 %
na poistnom od poisťovne

Čo všetko si môžete poistiť?

  • zariadenia, stroje, technológie
  • zásoby
  • cudzie veci
  • cennosti, písomnosti
  • veci zvláštnej hodnoty

Výhody poistenia zariadení, strojov a iných hnuteľných vecí pre firmy a podnikateľov

Spoľahlivá ochrana vášho majetku pred najčastejšími rizikami

Budete mať kryté základné riziká, ako je združený živel, teda požiar, atmosférické zrážky, búrlivý vietor, krádež a vandalizmus, ale aj škody spôsobené náhodnou udalosťou, ako je poškodenie stroja nesprávnou obsluhou, skratom elektromotorov či pádom. Navyše sú pokryté aj náklady spojené s haváriou rozvodov, únikom vody a prerušením prevádzky, ako i náklady na odvrátenie udalosti.

Všetko v jednom balíku

Nemusíte poisťovať každú hnuteľnú vec samostatne. Poistite si všetok váš majetok v jednom balíku.

Poistenie aj pre až 15-ročné stroje

Poistiť si môžete aj stroje a zariadenia, ktoré už majú čosi za sebou.

Poistenie na novú cenu

Pri totálnej škode vám bude vyplatená suma zodpovedajúca hodnote poškodenej veci.

Bez nutnosti obhliadky

Ak hodnota vášho hnuteľného majetku, ktorý poisťujete, neprevyšuje 350 000 eur, stačí doklad o nadobudnutí danej veci alebo základné údaje a nemusíte absolvovať vstupnú obhliadku.

Poistenie na diaľku

Poistenie môžete uzatvoriť aj na diaľku bez toho, aby ste museli navštíviť pobočku.

Výhody poistenia pre firmy a podnikateľov

Informačné centrum