Akcie

Väčší risk prináša vyšší zisk:

  • vyššia miera rizika
  • možnosť kapitálového aj dividendového zhodnotenia
  • strednodobá a dlhodobá investícia

Podmienky obchodovania s akciami

  • akcia je zastupiteľný cenný papier,
  • predstavuje podiel na základnom imaní spoločnosti,
  • dáva vám ako majiteľovi právo podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a likvidačnom zostatku,
  • obchodujete vo všetkých hlavných svetových alebo regionálnych menách/verejných a organizovaných trhoch,
  • akcie pre vás obstaráme, prípadne vám sprostredkujeme ich nákup alebo predaj.

Pre získanie produktu potrebujete mať podpísanú zmluvnú dokumentáciu.

Súvisiace produkty