SPORObusiness pre bytový dom


Výhodný účet pre vlastníkov bytov:

 • najbežnejšie transakcie v cene
 • služby elektronického bankovníctva v cene
 • možnosť vedenia účtu bez poplatku

Výhody účtu SPORObusiness pre bytový dom

 • účet je určený pre bytové domy v správe správcu alebo spoločenstvá vlastníkov bytov,
 • môžete ho mať za výhodnú cenu alebo aj celkom bez poplatku,
 • šetríte na poplatkoch za transakcie,
 • v cene účtu získate tieto služby:
  • zriadenie a vedenie účtu v eurách,
  • Internetbanking George a Business24,
  • elektronické výpisy rovnocené s papierovými,
 • prijaté a elektronicky odoslané platby, trvalé príkazy a inkasá,
 • ak váš priemerný mesačný zostatok na účte dosiahne 50 000 eur, účet budete mať bez poplatku,
 • na zriadenie účtu potrebujete tieto dokumenty podľa formy správy:
  • bytový dom v správe správcu:
   • list vlastníctva z webovej stránky www.katasterportal.sk,
   • doklad o výkone správy a podnikateľské oprávnenie správcu,
   • doklady totožnosti,
  • spoločenstvo vlastníkov bytov:
   • list vlastníctva z webovej stránky www.katasterportal.sk,
   • zmluvu o spoločenstve a výpis z registra spoločenstiev,
   • doklady totožnosti.

Súvisiace produkty