SPORObusiness pre bytový dom


Výhodný účet pre vlastníkov bytov:

 • najbežnejšie transakcie v cene
 • služby elektronického bankovníctva v cene

Výhody účtu SPORObusiness pre bytový dom

 • účet je určený pre bytové domy v správe správcu alebo spoločenstvá vlastníkov bytov,
 • šetríte na poplatkoch za transakcie,
 • v cene účtu získate tieto služby:
 • neobmedzené množstvo prijatých a elektronicky odoslaných platieb, trvalých príkazov a inkás, 
 • správy o transakciách na účte dostanete prostredníctvom PUSH notifikácií z aplikácie George alebo z aplikácie Business24 zadarmo,
 • na zriadenie účtu potrebujete tieto dokumenty podľa formy správy:
  • bytový dom v správe správcu:
   • list vlastníctva z webovej stránky www.katasterportal.sk,
   • doklad o výkone správy a podnikateľské oprávnenie správcu,
   • doklady totožnosti,
  • spoločenstvo vlastníkov bytov:
   • list vlastníctva z webovej stránky www.katasterportal.sk,
   • zmluvu o spoločenstve a výpis z registra spoločenstiev,
   • doklady totožnosti.

Súvisiace produkty