Farnosť


Racionálne riešenie pre duchovných:

 • najbežnejšie transakcie bez poplatku
 • služby elektronického bankovníctva bez poplatku
 • 1 hotovostný vklad v cene

Farnosť


Racionálne riešenie pre duchovných:

 • najbežnejšie transakcie bez poplatku
 • služby elektronického bankovníctva bez poplatku
 • 1 hotovostný vklad v cene

Výhody účtu FARNOSŤ

 • určený pre cirkvi a náboženské spoločnosti registrované na Slovensku,
 • váš účet využívate v kombinácii s ďalšími službami,
 • šetríte na poplatkoch za transakcie,
 • v cene účtu získate tieto služby:
 • pre zriadenie účtu potrebujete:
  • listinný dokument o právnej subjektivite (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia dokladu),
  • platný doklad totožnosti prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť.

Súvisiace produkty