Farnosť


Racionálne riešenie pre duchovných:

 • najbežnejšie transakcie bez poplatku
 • služby elektronického bankovníctva bez poplatku
 • 1 hotovostný vklad v cene

Farnosť


Racionálne riešenie pre duchovných:

 • najbežnejšie transakcie bez poplatku
 • služby elektronického bankovníctva bez poplatku
 • 1 hotovostný vklad v cene

Výhody účtu FARNOSŤ

 • určený pre cirkvi a náboženské spoločnosti registrované na Slovensku,
 • váš účet využívate v kombinácii s ďalšími službami,
 • šetríte na poplatkoch za transakcie,
 • v cene účtu získate tieto služby:
  • zriadenie a vedenie účtu v eurách,
  • Internetbanking George a Business24,
  • platobnú kartu Mastercard,
  • elektronické výpisy rovnocenné s papierovými,
  • prijaté platby, elektronicky odoslané platby, inkasá a výbery z našich bankomatov a bankomatov skupiny ERSTE,
  • 1 hotovostný vklad mesačne,
 • pre zriadenie účtu potrebujete:
  • listinný dokument o právnej subjektivite (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia dokladu),
  • platný doklad totožnosti prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť.

Súvisiace produkty