Spracovanie miezd


Nástroj na komfortné spracovanie veľkého počtu miezd:

  • prehľadný systém cez služby elektronického bankovníctva
  • rýchle a diskrétne riešenie

Spracovanie miezd


Nástroj na komfortné spracovanie veľkého počtu miezd:

  • prehľadný systém cez služby elektronického bankovníctva
  • rýchle a diskrétne riešenie