Hotovostný platobný styk

Bežné operácie s vašou hotovosťou:

 • vklady hotovosti
 • výbery hotovosti
 • pokladničné služby

Čo poskytuje Hotovostný platobný styk

Vklady hotovosti:

 • na váš účet v Slovenskej sporiteľni,
 • na účet iného príjemcu v Slovenskej sporiteľni.

Výbery hotovosti:

 • v najväčšej sieti pobočiek na Slovensku z účtov vedených v Slovenskej sporiteľni,
 • platobnou kartou cez terminály alebo v bankomatoch.

Pokladničné služby:

 • zmenárenské služby – nákup a predaj cudzej meny podľa kurzového lístka,
 • zamieňanie poškodených bankoviek a mincí,
 • nákup bankoviek v cudzej mene, ktoré sú vyňaté z obehu a bežne sa nenakupujú,
 • predaj pamätných mincí vydaných NBS.

IBAN kalkulačka

Výsledok vyhodnotenia:

Výpočet slúži len na informatívne účely.

IBAN validátor

Výsledok vyhodnotenia:

Výpočet slúži len na informatívne účely.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť