Uzatvorený obal

Ponúkame zber a spracovania hotovostných vkladov firemných klientov v pobočke

Odovzdávanie hotovosti vo vybraných pobočkách, resp. spracovateľských centrách sa uskutočňuje na základe zmluvy odovzdaním triedenej peňažnej hotovosti v jednorazových bezpečnostných obaloch. Odovzdávanie hotovosti je možné počas pokladničných hodín vybraných pobočiek.

Jednorazové bezpečnostné obaly určené na odovzdávanie peňažnej hotovosti poskytuje Banka Klientovi bezplatne.

Klient je oprávnený na základe osobitného plnomocenstva splnomocniť na výkon práv a povinností súvisiacich s odovzdávaním peňažnej hotovosti tretiu osobu (splnomocnená osoba), napr. zamestnanca alebo bezpečnostnú agentúru. 

Komentáre

Banka po prevzatí uzatvoreného obalu a po pripísaní peňažnej hotovosti na obchodnom mieste zistí skutočný stav odovzdanej peňažnej hotovosti jej spracovaním v regionálnej pokladnici.

Ak po pripísaní peňažnej hotovosti a zistení skutočného stavu peňažnej hotovosti regionálna pokladnica zistí:

  • záporný rozdiel, banka je oprávnená odpísať sumu peňažnej hotovosti vo výške zisteného rozdielu, a to valutou dňa, v ktorom banka pripísala peňažnú hotovosť,
  • kladný rozdiel, banka pripíše sumu peňažnej hotovosti vo výške zisteného rozdielu, a to v lehote najneskôr do 14 obchodných dní po odovzdaní uzatvoreného obalu klientom banke a prevzatí uzatvoreného obalu bankou.

Klient je oprávnený na základe osobitného plnomocenstva splnomocniť na výkon práv a povinností súvisiacich s odovzdávaním peňažnej hotovosti tretiu osobu (splnomocnená osoba), napr. zamestnanca alebo bezpečnostnú agentúru.

Súvisiace produkty

Dôležité dokumenty