Úrokový swap – IRS obchod

 

  • zmena sadzieb z fixných na plávajúce a naopak
  • prehľad o vývoji sadzieb

IRS obchod

Súvisiace produkty