Úrokový swap – IRS obchod

 

 • zmena sadzieb z fixných na plávajúce a naopak
 • prehľad o vývoji sadzieb

IRS obchod

 • Interest rate swap IRS vám umožní zmenu z fixnej úrokovej sadzby na pohyblivú a naopak,
 • zabezpečíte sa tak voči očakávanému nárastu alebo poklesu sadzieb,
 • môže ísť o platby spojené s istým záväzkom (swap pasív) alebo výnosom (swap aktív),
 • swap pasív – ako klient čerpáte úver a obávate sa nárastu úroku. Uzavriete s bankou swap, kedy vám banka bude platiť pevnú sadzbu a vy sa zároveň zaviaže platiť pohyblivú sadzbu,
 • máte neustály prehľad o vývoji úrokových sadzieb,
 • pre získanie produktu musíte spĺňať tieto podmienky:
  • minimálny objem obchodu 25 000 eur,
  • podpísaná zmluvná dokumentácia,
 • môžete ho uzavrieť v hlavných svetových a regionálnych menách.

Súvisiace produkty