Termínová menová konverzia – FX Forward

Dohodnite si výmenný kurz kedykoľvek v roku tak, aby to vyhovovalo vám:

  • dohodnutie výmenného kurzu dnes, záväzky splatné v budúcnosti
  • presná projekcia vášho budúceho cash flow
  • umožnenie konverzie kedykoľvek v priebehu vopred dohodnutého časového intervalu podľa vašich potrieb

Výhody termínovej menovej konverzie – FX Forward

Súvisiace produkty