Termínová menová konverzia – FX Forward

Dohodnite si výmenný kurz kedykoľvek v roku tak, aby to vyhovovalo vám:

  • dohodnutie výmenného kurzu dnes, záväzky splatné v budúcnosti
  • presná projekcia vášho budúceho cash flow
  • umožnenie konverzie kedykoľvek v priebehu vopred dohodnutého časového intervalu podľa vašich potrieb

Výhody termínovej menovej konverzie – FX Forward

  • minimálny vklad je 10 000 eur, resp. ekvivalent v inej mene,
  • menové konverzie aj v exotických menách,
  • podmienkou dohodnutia individuálneho výmenneho kurzu je mať uzatvorenú Rámcovú zmluvu treasury,
  • pre svetové, ale aj regionálne meny.

Súvisiace produkty