Dokumentárny akreditív


Eliminuje riziko nezaplatenia kupujúcim tým, že banka sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar alebo službu

  • platobný nástroj zabezpečujúci zaplatenie za dodaný tovar alebo službu
  • umožňuje minimalizovať riziká obchodovania s novými obchodnými partnermi so sídlom v krajinách so zvýšeným hospodársko-politickým rizikom
  • výplata bude bankou uskutočnená až po splnení všetkých podmienok stanovených akreditívom

Dokumentárny akreditív


Eliminuje riziko nezaplatenia kupujúcim tým, že banka sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar alebo službu

  • platobný nástroj zabezpečujúci zaplatenie za dodaný tovar alebo službu

Čo poskytuje Dokumentárny akreditív