Mariana Kováčová z Centra Slniečko: Obetiam domáceho násilia sme „dlžní“

Domáce násilie, týrané a sexuálne zneužívané deti sú témy, pri ktorých naskakujú zimomriavky. Mariana Kováčová sa ako špeciálna pedagogička nedokázala len prizerať, čo nefunguje. Už viac ako 30 rokov pomáha aj prostredníctvom neziskovej organizácie Centrum Slniečko.

Centrum Slniečko funguje viac ako 23 rokov. Čo vás inšpirovalo k jeho založeniu a práci s deťmi a ženami, ktoré zažili traumatické situácie?

Deti a starostlivosť o ne mi boli vlastné už od detstva. Vždy som bola vnímavá na zbytočnú bolesť a utrpenie detí. Dodnes sa mi z detstva vynárajú niektoré prípady týraných a bitých detí, ktoré vo vtedajšej „socialistickej spoločnosti“ prenikli na povrch. Išlo napríklad o prípad trojročného chlapčeka, ktorý rozstrihal novú sedaciu súpravu. Jeho otec dostal amok a dieťa zbil prútenicou po rukách tak, že mu ich museli amputovať. Otec sa ešte v ten deň obesil, mama skončila dlhodobo na psychiatrii a dieťa v detskom domove. Alebo prípad malého Marka z Nitry, ktorého otec utýral, pričom viacerí okolo neho vedeli, že je bitý, nedostáva jesť, a napriek tomu ho nechali napospas.

Silnou motiváciou robiť veci inak bolo aj zistenie, že deti v prevýchovných zariadeniach sa v osemnástke často ocitli na ulici, v rukách pasákov či drogových dílerov. Následná zmena systému po revolúcii v roku 1989 otvorila nové možnosti. Pustila som sa do zháňania priestorov. V roku 1998 vzniklo prvé krízové centrum na Slovensku pre týrané deti a matky s deťmi.

Vidíte v spoločnosti zmenu vnímavosti voči týmto obetiam?

Určite áno. Veľa sa v tejto oblasti zmenilo a posunulo dopredu. Predovšetkým zásluhou neziskového sektora vznikla sieť poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie a bezpečných ženských domov, dve špecializované poradenské centrá pre týrané a sexuálne zneužívané deti, tri pobytové a viaceré špecializované linky pre deti.

S podporou obyvateľov Nórska a štátu vznikla napríklad bezplatná Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (0800 212 212) a četová linka pre deti. Boli zrealizované viaceré informačné a vzdelávacie kampane a posunuli sme sa aj v právnej ochrane a spolupráci. 

Nie je toho málo, no násilia je zrejme veľa...

Presne tak. Myslím si, že to stále nestačí. Obetiam domáceho násilia, týraným a zneužívaným deťom sme ako spoločnosť „dlžní“.

Stále ešte prevládajú viaceré mýty, ktoré ovplyvňujú postoje k násiliu. Napríklad, že fyzické tresty sú za určitých okolností v poriadku, že násilie v domácnosti je súkromnou záležitosťou alebo že domáce násilie, pokiaľ deti nie sú priamymi obeťami, nezanecháva na nich žiadne následky. A mnohé ďalšie.

Na Slovensku stále chýba celoplošná prevencia, nemáme vybudovanú dostatočnú sieť poradenských centier a bezpečných domov, chýbajú vypočúvacie miestnosti, obete sú opakovaným vypočúvaním viktimizované, chýba nám v legislatíve prečin domáceho násilia. Je toho viac, čo je potrebné urgentne riešiť.

Fungujete ako nezisková organizácia, ktorá robí spoločensky záslužnú a nedocenenú prácu. Ako vnímate vplyv vašich aktivít?

Niektoré dopady sa nedajú úplne relevantne zmerať. Niekedy sa totiž nedostaneme k informáciám, či a do akej miery sa skvalitnil život obetí domáceho násilia, či opätovne nenadviazali násilný vzťah alebo sa časom do násilného vzťahu nevrátili. Ale keď po určitom čase vidíme, ako sa z detskej ubolenej duše vytrácajú zranenia a vynára sa úsmev a šťastie, tak to stojí za tu námahu.

V priebehu roka poskytujeme poradenstvo, krízovú intervenciu, opatrenia tvárou v tvár viac ako 500 deťom a dospelým osobám. 

Prevádzkujeme Centrum pre obete domáceho násilia, ktorého súčasťou je Poradňa pre obete s Intervenčným centrom, Bezpečný ženský dom s kapacitou 17 lôžok a program Housing first, v ktorom máme pre obete domáceho násilia k dispozícii deväť bytov za zvýhodnené nájomné od spoločnosti Dostupný domov.

Ďalej máme k dispozícii 20 miest pre týrané, sexuálne zneužívané deti v dvoch rodinných domoch. Dôležitou súčasťou je aj Intervenčné centrum pre rodiny, ktoré sa zameriava na odbornú pomoc rodinám v kríze a deťom, ktoré zažili nejakú formu násilia a to priamo v teréne.

Hrdí sme na vzdelávacie moduly Modriny na duši, zamerané na identifikáciu a vhodné postupy v pomoci týraným, sexuálne zneužívaným deťom. Nemôžem nespomenúť kozmonauta KOZMA, ktorý sa stal obľúbencom detí. Učí ich, ako sa vhodne správať, ako sa podporovať a prijať aj to, že každý z nás je iný, jedinečný. A to všetko cez preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá.