Prevádzkový splátkový úver

Úver na financovanie prevádzkových potrieb:

  • umožňuje plynulé financovanie prevádzkových potrieb,
  • získate ním chýbajúce zdroje na plánované rozšírenie vašej výrobnej alebo obchodnej činnosti,
  • pokryje vám zvýšené finančné potreby v určitom období z dôvodu sezónneho charakteru vašej podnikateľskej činnosti.

Výhody Prevádzkového splátkového úveru