Podmienky hypotéky, ktoré potrebujete splniť

Čo všetko musíte spĺňať na to, aby ste mohli žiadať v banke o hypotéku? V prvom rade sú to vekové kritériá. Pri podaní žiadosti musíte mať minimálne 18 rokov a pri splatení hypotéky by ste nemali mať viac ako 70 rokov.

Čo všetko musíte spĺňať na to, aby ste mohli žiadať v banke o hypotéku? V prvom rade sú to vekové kritériá. Pri podaní žiadosti musíte mať minimálne 18 rokov a pri splatení hypotéky by ste nemali mať viac ako 70 rokov.

Overenie príjmu

Druhá vec, ktorú musíte ako žiadateľ o úver spĺňať, je dostatočný príjem. Pri žiadosti o hypotéku dávate banke súhlas s overením príjmu zo Sociálnej poisťovne. Ak ste zamestnanec a máte príjem zo závislej činnosti, overí si tieto informácie samotná banka.

Ak potrebujete špeciálne potvrdenie o príjme, obráťte sa na zamestnanca banky, ktorý vám určite ochotne pomôže. Pokiaľ ste podnikateľ, bude od vás banka vyžadovať daňové priznanie za predchádzajúci rok.

Ráta sa aj materská či dôchodok

Čo sa týka výšky príjmu, ten musí byť dostatočný na to, aby ste úver mohli splácať. Ak si nie ste istý, môžete využiť našu hypotekárnu kalkulačku, kde uvediete výšku svojho príjmu a dozviete sa, o akú sumu môžete žiadať.

Aké príjmy akceptujeme v Slovenskej sporiteľni?

 • príjmy zo závislej činnosti (teda na pracovný pomer), a to aj zo zahraničia
 • príjmy z podnikania (živnosť alebo s. r. o.) z tržieb alebo zo zisku
 • príjem opatrovateľky v Rakúsku a profesionálneho športovca v zahraničí
 • dôchodky – starobný, predčasný starobný, vdovský, invalidný, výsluhový, doplnkový starobný a doplnkový invalidný dôchodok
 • príjmy z prenájmu nehnuteľností
 • náhradu za stratu zárobku (tzv. úrazová renta)
 • rodičovský príspevok
 • materské do výšky sumy rodičovského príspevku na jedno dieťa
 • nemocenské dávky, vždy v kombinácii s príjmom zo závislej činnosti, ak už je práceneschopnosť ukončená
 • cestovné náhrady v kombinácii s príjmom zo závislej činnosti vo výške 50 % a maximálne 500 eur
 • peňažný príspevok na opatrovanie v kombinácii s ďalším účastníkom úveru, ktorý má príjem z pracovného pomeru, z podnikania alebo poberá starobný dôchodok
 • opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 
 • doktorandské štipendium
 • výživné v kombinácii s iným typom príjmu

Čím môžem ručiť?

Štandardne ľudia počas splácania hypotéky ručia nehnuteľnosťou, na ktorú si vzali úver. Ručiť, samozrejme, môžete aj inou nehnuteľnosťou, ktorá je, napríklad, vo vlastníctve vašich rodičov alebo iných rodinných príslušníkov či známych.

Ručenie znamená, že založenú nehnuteľnosť nemôžete až do splatenia hypotéky predať. Ak je majiteľom založenej nehnuteľnosti tretia osoba, rodičia alebo niekto iný, musí podpísať záložné zmluvy.

80 % hypotéka vs. 90 % hypotéka

Toto percento hovorí o pomere sumy úveru k znaleckej hodnote nehnuteľnosti. Čiže ak kupujete byt alebo dom ohodnotený napríklad na 50-tisíc eur a táto suma je uvedená aj v znaleckom posudku, od banky potrebujete financovanie vo výške 40-tisíc eur, vaša hypotéka bude 80-percentná – 40 000/50 000 = 80 %.

Rátajte s tým, že by ste mali mať našetrené 20 % zo sumy. Ak nemáte toľko našetrené a chcete si požičať 90 %, rátajte s tým, že financovanie nad 80 % je legislatívne obmedzené a aj úrok môže byť vyšší.

V tomto prípade zvážte aj inú možnosť – tzv. kombinované financovanie, kde banka ponúka hypotéku do 80 % hodnoty založenej nehnuteľnosti a zvyšok vám vie dofinancovať cez zvýhodnený spotrebný úver, ktorý je určený na dofinancovanie bývania. Výhodou je, že hypotéku celkovo menej preplatíte, pretože spotrebný úver vyplatíte rýchlo, maximálne do 8 rokov. Počas zostávajúcej splatnosti sa teda vaša mesačná splátka zníži a celkové preplatenie takéhoto kombinovaného úveru je nižšie ako 90 % financovanie jednou hypotékou.

Vypočítajte si, koľko vám požičiame na nové bývanie

Soňa Sláviková

Senior product manager
Slovenská sporiteľňa