Výška úrokov by nemala byť tým hlavným kritériom, podľa ktorého sa budete riadiť pri výbere najvhodnejšej hypotéky, a to z jednoduchého dôvodu. Nízky úrok vám nezaručí, že hypotéka je automaticky najvýhodnejšia. To, na čo by ste pri nej mali hľadieť, je ukazovateľ RPMN.

Čo teda znamená RPMN?

RPMN alebo ročná percentuálna miera nákladov je skratka, ktorá sa používa na vyjadrenie reálneho percenta nákladov spojených s hypotékou. To znamená, že nie úroky, ale práve RPMN vám ukáže, koľko z požičanej čiastky zaplatíte banke nielen na istine a úrokoch, ale aj na poplatkoch za jeden rok.

Okrem úrokov sa do tejto percentuálnej ročnej miery nákladov započítavajú aj poplatky za poskytnutie, poistenie alebo náklady za znalecký posudok či za zriadenie záložného práva v katastri nehnuteľností. A práve to robí z RPMN jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý by ste mali pri výbere hypotéky sledovať.

Vypočítajte si RPMN vašej hypotéky

Informácia o ročnej percentuálnej miere nákladov je vždy a pri všetkých bankách už súčasťou vypracovanej ponuky na hypotéku, nájdete ju i na internetových kalkulačkách bánk a je povinnou súčasťou každej zmluvy o úvere. Ak by ste si ale chceli toto percento overiť, prípadne ešte pred žiadosťou o hypotéku prepočítať, okrem ceny nehnuteľnosti, úroku a poplatkov budete potrebovať aj ďalšie vstupné údaje.

Aj napriek tomu, že vzorec na výpočet RPMN môže na prvý pohľad pôsobiť komplikovane, dnes už existuje množstvo online kalkulačiek, do ktorých stačí zadať vstupné údaje a vygenerujú vám konkrétne percento vášho RPMN. Vyskúšať môžete napríklad našu hypokalkulačku, v ktorej si okrem RPMN vypočítate tiež maximálnu výšku hypotéky či mesačnú splátku úveru.