Moderná pôžička na refinancovanie

Za každých 500 eur, ktoré si k nám prenesiete, získate teraz 10 eur späť

  • úrok od 4,99 % do max. 8,99 % ročne

Prečo sa to oplatí?

Znížte si splátky

Úroková sadzba od 4,99 %. U nás môžete mesačne platiť menej. Splácajte len jeden úver.

Za prenos úveru vás odmeníme*

Za každých 500 eur, ktoré si k nám prenesiete, získate teraz 10 eur.

Úver od 300 do 35 000 eur

Získajte peniaze navyše. Vyplatíte staré úvery a môžete si požičať „nové peniaze“.

S výhodnými podmienkami

100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru a bez poplatku za predčasné splatenie.

Moderná pôžička je náš Spotrebný úver na čokoľvek.

Ako to funguje?

Úroková sadzba je platná ak sa Spotrebným úverom na Čokoľvek vypláca splátkový úver (platí aj pre prípad viacerých vyplácaných úverov) podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, avšak nie revolvingový  úver – povolené prečerpanie alebo kreditná karta, ktorý bol poskytnutý  Dlžníkovi ako fyzickej osobe nepodnikateľovi (spotrebiteľovi) inou bankou alebo veriteľom podľa zákona o spotrebiteľských úveroch a zároveň:

  • minimálna výška takéhoto Spotrebného úveru na čokoľvek je 1 000 eur,
  • maximálna výška je dvojnásobok sumy vyplácaných úverov, a
  • nevyplácajú záväzky Dlžníka v Banke, pričom

úroková sadzba zohľadňuje aj zvýhodnenia platné pre Lepšie úroky (Zverejnenie pre Program Výhodný súčet).

* Klient za každých 500 eur sumy spotrebiteľského úveru alebo úveru na bývanie v inej banke alebo veriteľa, ktoré sa vyplatia spotrebným úverom na čokoľvek od SLSP, získa odmenu 10 eur. Podmienkou je účet pre splácanie úveru v SLSP, na ktorý sa odmena vyplatí najskôr 30 dní a najneskôr do 120 dní od prvého poskytnutia úveru, trvanie zmluvy v čase vyplatenia odmeny a zánik záväzkov, ktoré klient spotrebným úverom na čokoľvek od SLSP vyplácal. Doklad o zániku záväzku klient predloží, ak ho na to SLSP vyzve. Právo na odmenu zanikne ak do 120 dní od prvého poskytnutia úveru nedôjde k zániku všetkých úverom vyplácaných záväzkov. Pri predčasnom splatení úveru od SLSP, ktorým sa vyplácali záväzky iných veriteľov, právo na odmenu od počiatku zaniká a SLSP žiada vrátenie vyplatenej odmeny. SLSP pri uzatváraní zmluvy nemusí akceptovať klientom navrhnuté úvery na vyplatenie. SLSP si vyhradzuje právo zmeniť podmienky akcie alebo akciu ukončiť a o týchto skutočnostiach SLSP informuje na svojej webovej stránke www.slsp.sk.

Klient má úver v inej banke, na ktorom ešte zostáva splatiť 3 000 eur s úrokom 9,9 % p. a., s mesačnou splátkou 75,94 eur a zostávajúcou dĺžkou splácania 4 roky (48 mesačných splátok). Klient tento úver refinancuje úverom od SLSP vo výške 3 000 eur. Splácať ho bude 8 rokov. Uhradí 96 mesačných splátok vo výške 40,43 eur. V mesačnej splátke je zahrnutý poplatok za poistenie k úveru 2,47 eur. Úroková sadzba úveru je 4,99 % ročne. Ročná percentuálna miera nákladov je 6,89 %. Zľava z poplatku za poskytnutie úveru je vo výške 100 %. Celková čiastka spojená s úverom je 3 881,59 €.

Výpočet je určený len na informatívne účely. Výška úrokovej sadzby je len informatívna a závisí od posúdenia celkovej bonity klienta. Pre produkt spotrebný úver je minimálna doba splatnosti 1 rok, maximálna doba splatnosti 8 rokov.

Ako sa dozviem viac? Vyberte si preferovanú formu komunikácie s bankou

Súvisiace produkty