Poistenie osobných vecí a karty


Nové moderné poistenie mení vaše stratené
alebo ukradnuté veci na nové.

  • poistenie si založíte úplne online v Georgeovi

Poistenie osobných vecí a karty


Nové moderné poistenie mení vaše stratené alebo ukradnuté veci na nové.

  • poistenie si založíte úplne online v Georgeovi

Výhody poistenia

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú hodnotu majú veci, ktoré bežne nosíte so sebou? Krádež mobilu alebo tabletu či strata dokladov a kľúčov dokáže nielen znepríjemniť život, ale aj poriadne prevetrať peňaženku. S poistením osobných vecí a karty sa následkov takýchto situácií nemusíte báť.

Pomôže vám:

  • pri strate alebo krádeži platobnej karty, tašky, peňaženky, dokladov, kľúčov či okuliarov, liekov alebo zdravotníckych pomôcok,
  • pri krádeži mobilu, tabletu či notebooku,
  • navyše kryjeme aj riziká spojené s nákupom na internete a platí na celom svete.

Slovenská sporiteľňa, a.s. ponúka toto poistenie v spolupráci s partnerskou poisťovňou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

Vyberte si svoje moderné poistenie:

Balík ŠTANDARD
za 3,99 € mesačne kryje:

Krádež:

mobil, tablet, notebook, hotovosť, hodinky, šperky

Strata a krádež:

platobné karty, osobné doklady, peňaženka

Zneužitie:

platobná karta a karta SIM

Elektronické platby
Nákupy na internete
Asistenčné služby
Poškodenie dobrého mena

Balík PREMIUM
za 4,99 € mesačne kryje:

Krádež:

mobil, tablet, notebook, hotovosť, hodinky, šperky

Strata a krádež:

platobné karty, osobné doklady, peňaženka

Zneužitie:

platobná karta a karta SIM

Elektronické platby
Nákupy na internete
Asistenčné služby
Poškodenie dobrého mena

Toto poistenie sa v prípade ak nie ste klientom Slovenskej sporiteľne nevzťahuje na všetky riziká – pre tento prípad sú z neho vylúčené: zneužitie Platobnej karty, odcudzenie hotovosti a poistenie elektronických platieb.

Ako nahlásiť škodu

  1. Poistnú udalosť oznámte poisťovni BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistnej udalosti.
  2. Vyplnené a podpísané oznámenie spolu s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť do poisťovne mailom na adresu cardifslovakia@cardif.com alebo poštou na adresu BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava.
  • Môžete využiť call centrum poisťovne Cardif, kde vám poradia, ako máte postupovať pri hlásení poistnej udalosti. Telefónne číslo na call centrum Cardif je +421-2-5824 0011.
  • Ďalšou možnosťou je ísť do pobočky Slovenskej sporiteľne, kde vám bude poskytnuté tlačivo Oznámenie poistnej udalosti a pracovníci pobočky vám ho pomôžu vyplniť, prípadne poradca môže tlačivo odoslať za klienta.

Ďalšie moderné poistenie

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť