Poistenie osobných vecí a karty


Nové moderné poistenie mení vaše stratené
alebo ukradnuté veci na nové.

Poistenie osobných vecí a karty


Nové moderné poistenie mení vaše stratené alebo ukradnuté veci na nové.

Výhody poistenia

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú hodnotu majú veci, ktoré bežne nosíte so sebou? Krádež mobilu alebo tabletu či strata dokladov a kľúčov dokáže nielen znepríjemniť život, ale aj poriadne prevetrať peňaženku. S poistením osobných vecí a karty sa následkov takýchto situácií nemusíte báť.

Pomôže vám:

  • pri strate alebo krádeži platobnej karty, tašky, peňaženky, dokladov, kľúčov či okuliarov, liekov alebo zdravotníckych pomôcok,
  • pri krádeži mobilu, tabletu či notebooku,
  • navyše kryjeme aj riziká spojené s nákupom na internete a platí na celom svete.

Slovenská sporiteľňa, a.s. ponúka toto poistenie v spolupráci s partnerskou poisťovňou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

Vyberte si svoje moderné poistenie:

Balík ŠTANDARD
za 3,99 € mesačne kryje:

Krádež:

mobil, tablet, notebook, hotovosť, hodinky, šperky

Strata a krádež:

platobné karty, osobné doklady, peňaženka

Zneužitie:

platobná karta a karta SIM

Elektronické platby
Nákupy na internete
Asistenčné služby
Poškodenie dobrého mena

Balík PREMIUM
za 4,99 € mesačne kryje:

Krádež:

mobil, tablet, notebook, hotovosť, hodinky, šperky

Strata a krádež:

platobné karty, osobné doklady, peňaženka

Zneužitie:

platobná karta a karta SIM

Elektronické platby
Nákupy na internete
Asistenčné služby
Poškodenie dobrého mena

Toto poistenie sa v prípade ak nie ste klientom Slovenskej sporiteľne nevzťahuje na všetky riziká – pre tento prípad sú z neho vylúčené: zneužitie Platobnej karty, odcudzenie hotovosti a poistenie elektronických platieb.

Ako nahlásiť škodu

  1. Poistnú udalosť oznámte poisťovni BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistnej udalosti.
  2. Vyplnené a podpísané oznámenie spolu s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť do poisťovne mailom na adresu cardifslovakia@cardif.com alebo poštou na adresu BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava.
  • Môžete využiť call centrum poisťovne Cardif, kde vám poradia, ako máte postupovať pri hlásení poistnej udalosti. Telefónne číslo na call centrum Cardif je +421-2-5824 0011.
  • Ďalšou možnosťou je ísť do pobočky Slovenskej sporiteľne, kde vám bude poskytnuté tlačivo Oznámenie poistnej udalosti a pracovníci pobočky vám ho pomôžu vyplniť, prípadne poradca môže tlačivo odoslať za klienta.

Ďalšie moderné poistenie

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť