Poistenie osobných vecí a karty


Nové moderné poistenie mení vaše stratené
alebo ukradnuté veci na nové.

Poistenie osobných vecí a karty


Nové moderné poistenie mení vaše stratené alebo ukradnuté veci na nové.

Výhody poistenia

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú hodnotu majú veci, ktoré bežne nosíte so sebou? Strata alebo krádež tašky, peňaženky, dokladov, okuliarov, kľúčov, mobilu, tabletu, notebooku, šperkov, kozmetiky či mnoho ďalších osobných a služobných vecí dokáže nielen znepríjemniť život, ale aj poriadne prevetrať peňaženku. S poistením osobných vecí a karty sa následkov takýchto situácií nemusíte báť. 
 

Výhody poistenia:

  • kryje stratu alebo krádež vašich osobných a služobných vecí až do výšky 2 000 eur,
  • pomôže pri vreckovej krádeži hotovosti aj pri krádeži hotovosti v prípade násilného prepadnutia,
  • chráni vaše platby kartami aj cez Georgea a jeho aplikáciu, ako aj NFC,
  • platí na celom svete.

Vyberte si svoje moderné poistenie:

Balík PREMIUM MOBIL
za 7,49 € mesačne kryje:

Balík PREMIUM
za 4,99 € mesačne kryje:

Uvedený rozsah krytia platí pre poistné zmluvy uzatvorené od 18. 6. 2022.

Máte záujem o poistenie?

Ako nahlásiť škodu

  1. Poistnú udalosť oznámte poisťovni BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistnej udalosti.
  2. Vyplnené a podpísané oznámenie spolu s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť do poisťovne mailom na adresu cardifslovakia@cardif.com alebo poštou na adresu BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., Bottova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • Môžete využiť call centrum poisťovne Cardif, kde vám poradia, ako máte postupovať pri hlásení poistnej udalosti. Telefónne číslo na call centrum Cardif je +421/2/58 24 00 11.
  • Ďalšou možnosťou je ísť do pobočky Slovenskej sporiteľne, kde vám bude poskytnuté tlačivo Oznámenie poistnej udalosti.

Ďalšie moderné poistenie