Poistenie osobných vecí
a karty


Nové moderné poistenie mení vaše stratené
alebo ukradnuté veci na nové.

Poistenie osobných vecí
a karty


Nové moderné poistenie mení vaše stratené alebo ukradnuté veci na nové.

Výhody poistenia

Okradol vás už niekedy vreckový zlodej alebo ste stratili osobné veci? Spadol vám niekedy mobil na zem a rozbil sa? Nakupujete často na internete? S poistením osobných vecí a karty sa následkov takýchto situácií nemusíte báť. 

Výhody poistenia:

 • kryje stratu alebo krádež vašich osobných a služobných vecí až do výšky 2 000 eur,
 • pomôže pri vreckovej krádeži hotovosti aj pri krádeži hotovosti v prípade násilného prepadnutia,
 • chráni aj pred zneužitím údajov karty, internetového a mobilného bankovníctva, neoprávnených elektronických platieb realizovaných v dôsledku phisingu,
 • platí na celom svete,
 • stojí už od 17 centov na deň.

Vyberte si svoje moderné poistenie:

Balík PREMIUM MOBIL
za 7,49 € mesačne kryje:

Balík PREMIUM
za 4,99 € mesačne kryje:

Uvedený rozsah krytia platí pre poistné zmluvy uzatvorené od 18. 6. 2022.

Máte záujem o poistenie?

Online

Úplne online cez apku George

 

Telefonicky cez Klientske centrum

 • *0900,
 • 0850 111 888, 0910 111 888, 0915 111 888,
 • zo zahraničia: +421/2/58 26 81 11, +421 910 111 888,
  +421 915 111 888.

Ako nahlásiť škodu

 1. Poistnú udalosť oznámte poisťovni BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s. prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistnej udalosti.
 2. Vyplnené a podpísané oznámenie spolu s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť do poisťovne mailom na adresu cardifslovakia@cardif.com alebo poštou na adresu BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s., Bottova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • Môžete využiť call centrum poisťovne Cardif, kde vám poradia, ako máte postupovať pri hlásení poistnej udalosti. Telefónne číslo na call centrum Cardif je +421/2/58 24 00 11.
 • Ďalšou možnosťou je ísť do pobočky Slovenskej sporiteľne, kde vám bude poskytnuté tlačivo Oznámenie poistnej udalosti.

Ďalšie moderné poistenie

Dokumenty k poisteniu