Poistenie osobných vecí a karty

Poistenie osobných vecí a karty zahŕňa

  • produkt „Poistenie osobných vecí a karty“ je v ponuke len pre vybraných klientov, ktorých kontaktuje banka,
  • určený pre majiteľa účtu, ktorý je držiteľom akejkoľvek platobnej karty SLSP (debetnej alebo kreditnej).

Kto je poistený:

  • majiteľ Účtu a držiteľ karty Slovenskej sporiteľne.

Varianty: OPTIMAL, PLUS, MINI:

  • líšia sa rozsahom poistených rizík a krytím v prípade poistnej udalosti.

Výhody poistenia

  • pohodlné a časovo nenáročné uzatvorenie poistenia cez telefón,
  • poistenie platí celosvetovo,
  • klient má na výber, ktorý balík si zvolí,
  • poistenému klientovi bude uhradená vzniknutá finančná strata v prípade straty alebo odcudzenia osobných vecí a karty v závislosti od zvolenej varianty resp. zvoleného balíka až do výšky 1 500 / 1 000 / 500 eur.

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti je potrebné aby poistený písomne nahlásil poistnú udalosť na tlačive „Oznámenie poistnej udalosti – Poistenie osobných vecí a karty“. Vyplnené tlačivo s požadovanými dokladmi zasiela poistený na adresu poisťovne – Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.

Súvisiace produkty