Poistenie osobných vecí a karty

Poistenie osobných vecí a karty zahŕňa

  • Produkt „Poistenie osobných vecí a karty“ je v ponuke len pre vybraných klientov, ktorých kontaktuje banka
  • Určený pre majiteľa účtu, ktorý je držiteľom akejkoľvek platobnej karty SLSP (debetnej alebo kreditnej)

Kto je poistený:

  • Majiteľ Účtu a držiteľ karty Slovenskej sporiteľne.

Varianty: OPTIMAL, PLUS, MINI

  • Líšia sa rozsahom poistených rizík a krytím v prípade poistnej udalosti.
Viac informácií

Výhody poistenia

  • pohodlné a časovo nenáročné uzatvorenie poistenia cez telefón
  • poistenie platí celosvetovo
  • klient má na výber, ktorý balík si zvolí
  • poistenému klientovi bude uhradená vzniknutá finančná strata v prípade straty alebo odcudzenia osobných vecí a karty v závislosti od zvolenej varianty resp. zvoleného balíka až do výšky 1 500 / 1 000 / 500 eur
Viac informácií

Poistná udalosť

V prípade poistnej udalosti je potrebné aby poistený písomne nahlásil poistnú udalosť na tlačive „Oznámenie poistnej udalosti – Poistenie osobných vecí a karty“. Vyplnené tlačivo s požadovanými dokladmi zasiela poistený na adresu poisťovne – Poisťovňa Cardif Slovakia, a. s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.

Viac informácií

Súvisiace produkty

Osobný účet

Praktický účet pre každého. Navyše množstvo výhod a môžete ho mať aj bez poplatku.

Osobný účet Exclusive

Užite si prémiové služby so spoľahlivým účtom. Pri aktívnom využívaní bez poplatku.